Πρότυπο:Πληροφορίες ραδιοτηλεοπτικού δικτύου

Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [ανανέωση]

Το Πρότυπο:Πληροφορίες ραδιοτηλεοπτικού δικτύου εμφανίζει συνοπτικά τα στοιχεία του τηλεοπτικού καναλιού σε ένα λήμμα.

Χρήση Επεξεργασία

Το Πρότυπο:Πληροφορίες ραδιοτηλεοπτικού δικτύου αντλεί πληροφορίες από τα Wikidata. Για να προβάλλετε μόνο τις πληροφορίες που υπάρχουν εκεί, πληκτρολογήστε {{ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο}} στην αρχή του λήμματος του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου. Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία, χρησιμοποιείστε τις αντίστοιχες παραμέτρους, όπως φαίνονται παρακάτω. Προσθέστε μόνο τις παραμέτρους που χρειάζεστε. Αν χρησιμοποιήσετε παράμετρο για την οποία υπάρχουν πληροφορίες στα Wikidata τότε θα εμφανιστούν οι πληροφορίες που εσείς θα έχετε προσθέσει.

Αν σε μια ιδιότητα των Wikidata υπάρχουν περισσότερες από μία τιμές, τότε εμφανίζεται αυτή που έχει δηλωθεί ως «προτιμώμενη βαθμίδα». Διαφορετικά εμφανίζονται όλες.

Όλες οι παράμετροι του προτύπου είναι προαιρετικές.

{{Infobox broadcasting network
| name = 
| image = 
| logo = 
| type = 
| branding = 
| established = 
| test card = 
| test of transmission = 
| airdate = 
| country = 
| available = 
| founded = 
| founder = 
| ceo =
| slogan  = 
| motto = 
| tvstations = 
| tvtransmitters = 
| radiostations = 
| radiotransmitters = 
| market_share = 
| license_area = 
| headquarters = 
| broadcast_area = 
| area = 
| nation = 
| regions = 
| erp = 
| owner = 
| parent = 
| key_people = 
| foundation = 
| launch_date = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| dissolved = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| replaced = 
| replaced_by = 
| former_names = 
| digital = 
| analog  = 
| servicename1 = 
| service1 = 
| servicename2 = 
| service2 = 
<!--......-->
| servicename7 = 
| service7 = 
| callsigns = 
| callsign_meaning = 
| former_callsigns = 
| affiliation = 
| affiliates = 
| groups = 
| former_affiliations = 
| webcast = 
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| subsidiary = 
| footnotes = 
}}

Δείτε επίσης Επεξεργασία