Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Πολιτικοί-επέκταση.