Πρότυπο:Σελίδα συζήτησης καλού λήμματος

Σύμβολο καλού λήμματος
Σύμβολο καλού λήμματος
Αυτό το λήμμα έχει αναγνωρισθεί ως καλό λήμμα βάσει των κριτηρίων καλών λημμάτων.

Οδηγίες χρήσης

Επεξεργασία
  • Χρησιμοποιείται μόνο στις σελίδες συζήτησης των λημμάτων.
  • Στα ίδια τα λήμματα χρησιμοποιείται το πρότυπο {{Καλό λήμμα}}.