Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Φιλοσοφία-επέκταση.