Χάρτης επισήμανσης: Κίνα
όνομα Κίνα
x 50.0 + 116.80932603407057 * ((1.9996655301850468-(latitude* pi / 180)) * sin(0.5867115434267053 * (longitude - 104) * pi / 180))
y 50.0 + 1.256383 * 116.80932603407057 * 0.02641006622571962 - 1.256383 * 116.80932603407057 * (1.3713469994670882 - (1.9996655301850468 -(latitude * pi / 180)) * cos(0.5867115434267053 * (longitude - 104) * pi / 180))
εικόνα China edcp location map.svg
Location map Κίνα
εικόνα1 China edcp relief location map.jpg
Location map Κίνα
Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[δημιουργία]