Πρότυπο:Location map Κράι Κρασνογιάρσκ

Χάρτης επισήμανσης: Κράι Κρασνογιάρσκ
όνομα Κράι Κρασνογιάρσκ
x 50.0 + 179.049311 * (1.594248903-({{{2}}}*pi / 180)) * sin(0.91058001 * ({{{3}}} - 96) * pi / 180) * 1.71289
y 50 - 179.049311 * (0.442331597 - (1.594248903-({{{2}}}*pi / 180)) * cos(0.91058001 * ({{{3}}} - 96) * pi / 180))
εικόνα Outline Map of Krasnoyarsk Krai.svg
Location map Κράι Κρασνογιάρσκ
εικόνα1 Relief Map of Krasnoyarsk Krai.jpg
Location map Κράι Κρασνογιάρσκ
Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[δημιουργία]