Πυράκτωση ονομάζεται η θέρμανση ενός υλικού σε τέτοιο βαθμό μέχρι που αυτό να «ερυθροπυρωθεί» ή να «λευκοπυρωθεί».

  • Η πυράκτωση διαφέρει από τη πύρωση από το γεγονός ότι η πρώτη συνοδεύεται με οπτικό φαινόμενο.

Εφαρμογές πυράκτωσης απαντώνται κυρίως στη κατεργασία του ερυθροπυρωμένου σιδήρου με σφυρηλασία που ήταν και η παλαιότερη μέθοδος ναυπήγησης σιδερένιων πλοίων, των λεγομένων «καρφωτών». Επίσης πυράκτωση απαντάται και στις ηλεκτρονικές λυχνίες με θερμική εκπομπή ηλεκτρονίων καθώς επίσης και στη λευκοπύρωση των δύστηκτων μεταλλικών νημάτων, όπως στους εξ αυτού λεγόμενους «λαμπτήρες πυράκτωσης».

Πηγές Επεξεργασία

  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα τ.51ος, σ.145