Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Πυραίχμης είναι γνωστά τα παρακάτω τρία πρόσωπα:

  1. Ο αρχηγός των Παιόνων κατά τον Τρωικό Πόλεμο, σύμμαχος των Τρώων. Ο Πυραίχμης σκότωσε τον Εύδωρο, σύμβουλο του Πατρόκλου, αλλά στη συνέχεια σκοτώθηκε ο ίδιος, είτε από τον Πάτροκλο, είτε από τον Διομήδη, και ενταφιάσθηκε στην Τροία. Αυτός ο Πυραίχμης αναφέρεται στην Ιλιάδα (Β 848, Π 287).
  2. Το πρόσωπο που βοήθησε τον `Οξυλο να κατανικήσει τους Ηλείους.
  3. Βασιλιάς της Ευβοίας, ο οποίος εξεστράτευσε κατά της Βοιωτίας, αλλά νικήθηκε από τον Ηρακλή. Ο Πυραίχμης διαμελίσθηκε από άλογα κοντά σε ένα ρυάκι που ονομαζόταν «Ηράκλειος». Υποτίθεται ότι κάθε φορά που άλογα έπιναν από το νερό αυτό, ακουγόταν μέσα από το ρυάκι ένα χρεμέτισμα.
  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την 6η γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σ. 788
  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969