Πόα

φυτό το οποίο δεν έχει ξυλώδη βλαστό πάνω από το έδαφος

Η πόα είναι φυτό με βλαστό μαλακό και πράσινο, σε αντίθεση με τα ξυλώδη. Η διατήρηση του σχήματος οφείλεται κυρίως στη σπαργή των κυττάρων και λιγότερο στην κυτταρίνη. Το φύλλωμα τους χρησιμοποιείται χλωρό, ξερό ή ενσιρωμένο, ως ζωοτροφή (κυρίως αγρωστώδη και ψυχανθή). Στα πολυετή ή διετή ποώδη, ο υπέργειος βλαστός ξεραίνεται τον χειμώνα και εκπτύσσονται νέοι βλαστοί και φύλλωμα την άνοιξη.[1]

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Στρουθόπουλος, Θαλής (2006). Γεωπονικό Λεξικό. Αθήνα: Αγρότυπος αε. σελ. 757. ISBN 978-960-7667-29-8.