Πόρτες (τάβλι)

παιχνίδι στο τάβλι

Οι πόρτες είναι διαδεδομένο παιχνίδι του ταβλιού. Σχεδόν ταυτίζεται με το δυτικό τάβλι (backgammon) στον τρόπο παιχνιδιού. Είναι παιχνίδι ιδιαίτερα τεχνικό, ενώ θεωρείται λιγότερο τυχερό από άλλα παιχνίδια του είδους του. Βασικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι η δυνατότητα χτυπήματος των πουλιών και εξόδου από τον πίνακα με τα χτυπημένα να πρέπει να ξαναμπούν στον πίνακα και να κάνουν όλη την διαδρομή.

Το ταμπλώ του ταβλιού με τα πούλια στις αρχικές θέσεις του παιχνιδιού "πόρτες" και η φορά με την οποία ματακινούνται τα πούλια.

ΚανόνεςΕπεξεργασία

Οι γενικοί κανόνες περιγράφονται στο Κανόνες του ταβλιού.

Ένας παίκτης έχει πόρτα σε μια θέση όταν έχει σε αυτήν δύο ή περισσότερα πούλια του. (Από εκεί θεωρείται ότι πήραν το όνομά τους οι πόρτες). Γενικά δεν επιτρέπεται να σταθεί πούλι σε πόρτα του αντιπάλου. Οι πόρτες λειτουργούν ως εμπόδιο στην κίνηση του αντιπάλου αλλά και ως "πατήματα" για να τοποθετεί ένας παίκτης με ασφάλεια τα πούλια του.

ΣτήσιμοΕπεξεργασία

Οι πόρτες στήνονται όπως στην εικόνα δεξιά. Ο μαύρος της εικόνας κάθεται στο κάτω μέρος ενώ ο κόκκινος στο πάνω μέρος. Κάθε παίκτης έχει απέναντί του την περιοχή εκκίνησης και στην μεριά του την περιοχή μαζέματος, με την περιοχή μαζέματος του ενός παίκτη να είναι η περιοχή εκκίνησης του άλλου. Ο ένας παίκτης κινείται δεξιόστροφα στη φορά των δεικτών του ρολογιού (στην εικόνα ο κόκκινος) ενώ ο άλλος (μαύρος) αριστερόστροφα, δηλαδή αντίθετα από την κίνηση των ωρολογιακών δεικτών. Σύμφωνα με την σύμβαση που ορίστηκε στο άρθρο Κανόνες του ταβλιού κάθε παίκτης έχει:

  • 2 πούλια στο α
  • 5 πούλια στο μ
  • 3 πούλια στο ρ
  • 5 πούλια στο τ

ΧτύπημαΕπεξεργασία

Όταν ένα πούλι βρίσκεται μοναχό του σε μια θέση (δεν αποτελεί πόρτα) ο αντίπαλος έχει το δικαίωμα να κινήσει κάποιο δικό του πούλι σε αυτήν την θέση χτυπώντας το αντίπαλο πούλι (σύμφωνα πάντα με τους κανόνες κίνησης). Το χτυπημένο πούλι απομακρύνεται από τον πίνακα και τοποθετείται πάνω στη μεσαία μπάρα του ταβλιού από τον αντίπαλο.

Όταν ένας παίκτης έχει ένα ή περισσότερα πούλια χτυπημένα, δεν επιτρέπεται να κάνει άλλες κινήσεις πριν ξαναβάλει στον πίνακα όσα πούλια έχει πάνω στη μεσαία μπάρα .

Τα πούλια εισάγονται στην περιοχή εκκίνησης ανάλογα με το ζάρι. Με το "1" πάνε στην θέση α, "2" -> β, "3" -> γ, "4" -> δ, "5" -> ε και "6" -> ζ. Ο παίκτης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όποια θέλει από τις δύο ενδείξεις των ζαριών που έφερε, αλλά είναι υποχρεωμένος να το τοποθετήσει. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να το τοποθετήσει (γιατί υπάρχουν πόρτες του αντιπάλου στις θέσεις των ζαριών που έφερε) τελειώνει η σειρά του χωρίς να κινήσει. (χάνει την σειρά του).

Στην περίπτωση που ο αντίπαλος έχει πόρτες και στις έξι θέσεις της περιοχής εκκίνησης (το λεγόμενο "εξαπορτο"), καμμία ζαριά δεν μπορεί να επιτρέψει κίνηση και λογικά δεν είναι αναγκαίο να ρίξει ο παίκτης τα ζάρια, αλλά απλώς παραχωρεί την σειρά του στον αντίπαλο μέχρι να του ελευθερώσει μία τουλάχιστον θέση.

Ένας παίκτης μπορεί να ξεκινήσει το μάζεμα κανονικά όταν όλα τα πούλια του βρίσκονται στην περιοχή μαζέματος. Αν όμως στην διάρκεια του μαζέματος ο αντίπαλος χτυπήσει κάποιο πούλι του δεν επιτρέπεται να συνεχίσει το μάζεμα πριν το φέρει ξανά στην περιοχή μαζέματος.

Στις πόρτες όπως και στο πλακωτό και το φεύγα είναι υποχρεωτική η ολοκλήρωση μιας ζαριάς εφ΄ όσον αυτό είναι εφικτό.

ΒαθμολογίαΕπεξεργασία

Στις ελληνικές πόρτες τα παιχνίδια είναι κανονικά μονά ή διπλά όπως περιγράφεται στο άρθρο των γενικών κανόνων αλλά στο δυτικό τάβλι υπάρχει και κανονισμός τριπλού παιχνιδιού (αυτός που χάνει, χάνει τρεις πόντους όταν, δεν έχει εγκαταλείψει την περιοχή εκκίνησης του ή όταν βρίσκεται με "χτυπημένο" πούλι) και ο βίδος (ζάρι διπλασιασμού) που δρα πολλαπλασιαστικά.

Πηγές - Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία