Το μάζεμα είναι η τελευταία φάση στο παιχνίδι τάβλι. Στο μάζεμα ο παίκτης διώχνει τα πούλια του από το ταμπλό (τα μαζεύει ή παίρνει ή κόβει). Ο παίκτης που θα μαζέψει πρώτος όλα του τα πούλια κερδίζει το παιχνίδι.

Ένας παίκτης μπορεί να ξεκινήσει το μάζεμα όταν βρίσκονται όλα του τα πούλια στην περιοχή μαζέματος. Αυτή είναι οι θέσεις τ,υ,φ,χ,ψ,ω.

Για να πάρει πούλι από την θέση ω απαιτείται ζάρι με την ένδειξη 1. Αντιστοίχως από την ψ το 2, χ->3, φ->4, υ->5, τ->6. Ουσιαστικά είναι σαν να βάζει τα πούλια σε μια θέση μετά το ω η οποία πριν δοθεί η δυνατότητα μαζέματος δεν ήταν ελεύθερη.

Ο παίκτης έχει επίσης δικαίωμα να κινεί και κανονικά τα πούλια (π.χ. με την ένδειξη 3 μπορεί να κινήσει από το υ στο ψ). Αυτό λέγεται σπάσιμο (γενικά το σπάσιμο καθυστερεί το μάζεμα).

  • Αν ένας παίκτης δεν έχει πούλι στην θέση από την οποία παίρνει κανονικά ένα πούλι είναι υποχρεωμένος να παίξει έτσι όλη τη ζαριά ώστε να σπάσει, ή να σπάσει και να μαζέψει.
    • Αν δεν μπορεί να σπάσει ή να σπάσει και να μαζέψει, γιατί χτυπάει σε αντίπαλη πόρτα, τότε χάνει την κίνηση (εκτός αν έχει άλλο τρόπο να την παίξει ,π.χ. να κινήσει υποχρεωτικά μόνο τη μεγαλύτερη ζαριά κλπ.).
  • Αν δεν έχει πούλι στην θέση από την οποία κανονικά παίρνει ένα πούλι αλλά δεν έχει πούλι και σε καμία θέση πίσω από αυτήν (π.χ. αν φέρει 4 και δεν έχει πούλια στις θέσεις τ,υ,φ) παίρνει πούλι από την πιο πίσω θέση που έχει πούλι. (στο προηγούμενο παράδειγμα, την χ, αν δεν έχει ούτε εκεί πούλι από την ψ και αν δεν έχει ούτε εκεί πούλι από την ω).

Στις πόρτες, αν χτυπηθεί πούλι τότε ο παίκτης στον οποίο ανήκει δεν επιτρέπεται να συνεχίσει το μάζεμα αν δεν επιστρέψει το χτυπημένο πούλι στην περιοχή μαζέματος,όπως και στο πλακωτό που αν πλακωθεί πούλι του παίκτη από τον αντίπαλο κατά τη διάρκεια του μαζέματος, διακόπτεται το μάζεμα από τον παίκτη μέχρι να ξεπλακωθεί το πούλι από τον αντίπαλο.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία