Πύλη:Κύρια/Επιλεγμένο λήμμα/Ιωνική Επανάσταση

Η Ιωνική Επανάσταση, καθώς και οι σχετικές εξεγέρσεις στην Αιολίδα, στη Δωρίδα, στην Κύπρο και στην Καρία, ήταν στρατιωτικές εξεγέρσεις των περιοχών της Μικράς Ασίας κατά της περσικής κυριαρχίας, η οποία διήρκησε από το 499 π.Χ μέχρι το 493 π.Χ. Στο επίκεντρο της επανάστασης ήταν η δυσαρέσκεια των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας κατά των τυράννων, τους οποίους διόριζαν οι Πέρσες ως κυβερνήτες των πόλεων, και οι επιμέρους δραστηριότητες των δύο Μιλήσιων τυράννων, Ιστιαίου και Αρισταγόρα. Οι πόλεις της Ιωνίας είχαν κατακτηθεί από τους Πέρσες το 540 π.Χ, και από τότε κυβερνήτες των πόλεων ήταν τοπικοί τύραννοι, διορισμένοι από τους Πέρσες σατράπες στις Σάρδεις. Το 499 π.Χ ο τότε τύραννος της Μιλήτου, Αρισταγόρας, μαζί με τον Πέρση σατράπη Αρταφέρνη, προσπάθησε να καταλάβει τη Νάξο, για να ενισχύσει τη θέση του. Η αποστολή απέτυχε, και επειδή δεν ήθελε να χάσει τη θέση του, ο Αρισταγόρας προτίμησε να πείσει τους Ίωνες να επαναστατήσουν κατά του Πέρση βασιλιά, Δαρείου του Μεγάλου. (Διαβάστε το υπόλοιπο λήμμα...)