• Προφήτου Ωσηέ
  • Οσιομάρτυρος Ανδρέου του εν τη «Κρίσει»
  • Μαρτύρων Λεοντίου, Ανθίμου και Ευπρεπίου
  • Αντιγόνου, Θεοφάνους, Λουκιανού, Νικομήδους και Τερεντίου
  • Κοσμά του εν Γεωργία
  • Οσίων Ισιδώρας και Νεοφήτης