Στην ελληνική μυθολογία ο Ράκιος ήταν ήρωας της Κρήτης, που πήρε ως σύζυγό του την κόρη του μάντη Τειρεσία, τη μάντισσα Μαντώ, όταν εκείνη πήγε κατά διαταγή του θεού Απόλλωνα στην Κλάρο ή στην Κολοφώνα της Μικράς Ασίας. Ο Ράκιος ήταν αρχηγός των Κρητών που είχαν εγκατασταθεί εκεί.

Ο Ράκιος και η Μαντώ απέκτησαν ένα παιδί, τον κορυφαίο μάντη Μόψο. Ωστόσο, ως σύζυγος της Μαντώς αναφέρεται, εκτός από τον Ράκιο, και κάποιος Ζωγραίος, πιθανώς Κορίνθιος. Μια άλλη παράδοση τέλος αναφέρει ότι η Μαντώ γέννησε τον Μόψο από τον ίδιο τον Απόλλωνα.

Σύμφωνα με μάλλον τοπικό θρύλο, ο Ράκιος είχε και μία κόρη, την Παμφυλία, ηρωίδα που έδωσε το όνομά της στην ομώνυμη περιοχή της Μικράς Ασίας.


Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969