Με την διεθνή ονομασία Ράλλυ, (εκ του γαλλικού όρου Rallye), χαρακτηρίζονται αγώνες αυτοκινήτων μέσης ταχύτητας, σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα και διαδρομή, οι οποίοι ενδεχομένως και να περιλαμβάνουν ειδικές επιμέρους διαδρομές δοκιμασιών.

Η δε μέση ταχύτητα καθορίζεται με ανώτατα και κατώτατα όρια των οποίων η υπέρβαση συνεπάγουν στους οδηγούς επιβολή βαθμών ποινής από τους σταθμούς ελέγχου, (πρόωρη ή καθυστερημένη διέλευση ή άφιξη). Ένας αγώνας ράλλυ διοργανώνεται από κάποια αθλητική λέσχη αυτοκινήτων με την έγκριση είτε της Εθνικής Επιτροπής Αγώνων (ΕΘ.Ε.Α.) αν πρόκειται για εσωτερικό Εθνικό αγώνα, είτε με την έγκριση της FIA αν πρόκειται για διεθνή αγώνα αυτοκινήτων.

Ο Φινλανδός Γιούσο Πουκάλιστο με το Peugeot 206 WRC στο Ράλλυ Σουηδίας 2003.

Οι αγώνες Ράλλυ διεξάγονται εκτός αυτοκινητοδρομίων και διακρίνονται, ανάλογα του τύπου του οδοστρώματος, σε δύο βασικές κατηγορίες. Σε εκείνους που διεξάγονται σε ασφαλτόδρομους και σ΄ εκείνους που διεξάγονται σε χωματόδρομους. Οι πρώτοι ενδεχομένως μπορεί και να περιλαμβάνουν κάποιες διαδρομές χωματόδρομου.

Ένα ράλλυ (είτε ασφαλτόδρομου είτε χωματόδρομου είτε χιονιού) αποτελείται από τις "απλές διαδρομές" και από τις "Ειδικές Διαδρομές". Οι "Απλές Διαδρομές" είναι δημόσιοι δρόμοι ανοικτοί στην κυκλοφορία και άλλων οχημάτων, οι όποιοι χρησιμοποιούνται ώστε είτε να φτάσουν τα αγωνιζόμενα αυτοκίνητα στην εκκίνηση της πρώτης ειδικής διαδρομής, είτε να ενωθούν οι διάφορες Ε.Δ. που αποτελούν τον αγώνα. Στις διαδρομές αυτές, πλέον, σχεδόν ποτέ δεν χρειάζεται τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν σε έναν αγώνα ράλλυ, να κινούνται γρήγορα, αν και όπως θα δούμε και πιο κάτω υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος για να καλυφθούν. Οι "Ειδικές Διαδρομές" είναι διαδρομές κλειστές στην κυκλοφορία άλλων οχημάτων, οι όποιες πρέπει να καλυφθούν στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

Το πλήρωμα που έχει το μικρότερο σύνολο χρόνου των Ε.Δ. και τις λιγότερες ποινές χρόνου, είναι ο νικητής του κάθε αγώνα.