Για μια ορισμένη ποσότητα ραδιενεργών ισοτόπων, με τον όρο ραδιενεργός ισορροπία περιγράφεται η κατάσταση κατά την οποία ο λόγος των ραδιενεργειών δύο διαδοχικών ισοτόπων στην αλυσίδα ραδιενεργού διάσπασης παραμένει σταθερός στην πάροδο του χρόνου.

Για παράδειγμα τέτοια κατάσταση παρατηρείται μεταξύ ενός ραδιενεργού νουκλιδίου και του θυγατρικού του ραδιενεργού νουκλιδίου όταν ο χρόνος ημιζωής του γονικού είναι κατά πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με το χρόνο ημιζωής του θυγατρικού. Τότε, στη κλίμακα χρόνου ημιζωής του δεύτερου, ο ρυθμός διασπάσεων του πρώτου είναι πρακτικά σταθερός. Μετά από κάποιο δεδομένο χρόνο (κάποιο πολλαπλάσιο του χρόνου ημιζωής του θυγατρικού) η ποσότητα των θυγατρικών νουκλιδίων θα φτάσει και αυτή μια τιμή ισορροπίας, δηλαδή ο ρυθμός διασπάσεων και του θυγατρικού θα είναι σταθερός.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος Larousse Britannica» τομ. 30ος, σελ. 247.