Η ραφιδευτική είναι ένα είδος λεπτής κλώστινης σύνθεσης που ενώνει τα φύλλα του υφάσματος, κυρίως στα πουκάμισα, ενώ συγχρόνως δίνει φάρδος στο κάτω μέρος. Στην τεχνική αυτή οι κλωστές πιάνουν αντικριστά τα δύο φύλλα του υφάσματος. Δημιουργούν οριζόντιους αρμούς που στη συνέχεια συμπληρώνονται με άλλους κατακόρυφους. Συνηθέστερα χρησιμοποιούν για τις ενώσεις βελονιές με κόμπους που δημιουργούν μικρά ανοίγματα αναμεσά τους.