Ρουπία (αποσαφήνιση)

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Ο όρος Ρουπία αναφέρεται σε νομισματικές μονάδες που είτε είναι σε χρήση ή έχουν πλέον αποσυρθεί από την κυκλοφορία. Συγκεκριμένα:

Νομίσματα σε κυκλοφορία:

Νομίσματα που έχουν αποσυρθεί:


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.