Το ρούβλι (Ρωσικά рубль) είναι το νόμισμα της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, Υπερδνειστερίας και των δύο δημοκρατιών, της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας. Στο παρελθόν υπήρξε της Σοβιετικής Ένωσης, Ρωσικής Σοβιετικής Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, Ουκρανίας, Τατζικιστάν, Λετονίας και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Ένα ρούβλι διαιρείται σε 100 Καπίκια (Ρωσικά копейки).

Αξίες νομισμάτων/χαρτονομισμάτων

Επεξεργασία
Χαρτονομίσματα

5 ρουμίων (διακόπηκε, αλλά είναι ακόμα σε χρήση), 10 ρουβλίων, 50 ρουβλίων, 100 ρουβλίων, 200 ρουβλίων, 500 ρουβλίων, 1000 ρουβλίων, 2000 ρουβλίων και 5000 ρουβλίων.

Νομίσματα

1 καπίκι, 5 καπίκια, 10 καπίκια, 50 καπίκια, 1 ρούβλι, 2 ρουβλίων, 5 ρουβλίων και 10 ρουβλίων (συνήθως χαραγμένα με κάποια ξεχωριστά εμβλήματα για κάποια ιστορικά γεγονότα, όπως οι επέτειοι των πόλεων).

Φωτοθήκη

Επεξεργασία

Σε κυκλοφορία

Επεξεργασία
Κράτος Νόμισμα (Ρούβλι) Σημειώσεις
  Λευκορωσία Ρούβλι Λευκορωσίας
  Ρωσία Ρούβλι Ρωσίας Είναι επίσης το μόνο νόμιμο νόμισμα για τις χρηματικές συναλλαγές στην Αμπχαζία και επιπρόσθετο νόμιμο για συναλλαγές στη Νότια Οσσετία.
  Υπερδνειστερία Ρούβλι Υπερδνειστερίας Μη κατοχυρωμένο - Χωρίς διεθνές πρότυπο ISO 4217