Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού

(Ανακατεύθυνση από ΣΕΑΠ)

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (γνωστή και με τα αρχικά της, Σ.Ε.Α.Π.), είναι στρατιωτική σχολή όπου εκπαιδεύονται οι Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ) πεζικού Ελλάδας και Κύπρου προκειμενου να πάρουν το βαθμό του Δόκιμου Εφέδρου Αξιωματικού (ΔΕΑ). Επιπρόσθετα, εκτός από τους ΥΕΑ του Πεζικού, εκεί εκπαιδεύονται και οι ΥΕΑ των Σωμάτων για τρεις εβδομάδες (πριν μεταφερθούν στις αντίστοιχες σχολές ανά Σώμα πλην του Σώματος Οικονομικού του οποίου οι ΥΕΑ παραμένουν και τους 4 μήνες). Βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης και η φοίτηση διαρκεί τέσσερις μήνες. Η τετράμηνη θητεία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο δίμηνο (αλφάς ή άλφα, Α΄ ΥΕΑ ή ΥΕΑ/Α, διοικούμενοι) και το δεύτερο (βητάς, Β΄ ΥΕΑ ή ΥΕΑ/Β, διοικούντες).

Διακριτικό βαθμού ΔΕΑ πεζικού.

Η φοίτηση στην Σ.Ε.Α.Π. περιλαμβάνει καθημερινή γυμναστική άσκηση, ασκήσεις πειθαρχίας καθώς επίσης και εκπαίδευση σε όλα τα όπλα του πεζικού. Οι μαθητές της Σ.Ε.Α.Π. με το τέλος της εκπαίδευσής τους ονομάζονται Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (Δ.Ε.Α.) πεζικού και παραμένουν ακόμα ένα μήνα στην Σ.Ε.Α.Π. στην Πτέρυγα Ειδικής Εκπαιδεύσεως για τις ειδικότητες του Πολυβολητή, Ολμιστή και χειριστή Α.Τ. Όπλων (για την ειδικότητα του τυφεκιοφόρου ακολουθούν αντίστοιχη εκπαίδευση ενός μήνα στο Λιτόχωρο), με εξαίρεση τους Δόκιμους Ειδικών Δυνάμεων που συνεχίζουν στο ΚΕΑΠ στη Ρεντίνα. Τοποθετούνται στις μονάδες πεζικού του Στρατού Ξηράς (ή αναλόγως Αεροπορίας, Ναυτικού, Στρατονομίας). Συνήθως τους ανατίθενται καθήκοντα διμοιρίτη (επικεφαλής διμοιρίας), Δκτη Λόχου (στα Τ.Ε.) και υπηρεσίες αξιωματικών (αξιωματικός υπηρεσίας μονάδας κ.λπ.). Απολύονται από τις τάξεις του στρατού ως έφεδροι ανθυπολοχαγοί ενώ, επιπρόσθετα, οι εξ Ελλάδος Δ.Ε.Α. υπηρετούν πέντε μήνες περισσότερους από τους απλούς στρατιώτες. Στην εφεδρεία φτάνουν μέχρι τον βαθμό του Λοχαγού. Επίσης κατ' εξαίρεση μπορούν να φτάσουν και ως τον βαθμό του Ταγματάρχη εφ' όσον πληρούν ορισμένες προυποθέσεις.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία