[...]ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΔΑΛΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΜΒΡΙΑΝΩΝ ΑΙΤΙΝΕΣ [...]. Επιγραφή διάταγμα από τη Μεσημβρία, που ρυθμίζει τις σχέσεις με τον Θράκα ηγέτη Σαδάλα. Είναι του 4-3 αι. π.Χ. και βρίσκεται στο αρχαιολογικό μουσείο του Μπουργκάς. Πιθανώς αναφέρεται σε άνακτα προπάτορα των αναγραφομένων στο λήμμα.

Με το όνομα Σαδάλας ήταν γνωστοί τρεις βασιλείς των Οδρυσών της Θράκης.

  1. Σαδάλας Α΄ , ήταν γιος και διάδοχος του Σώθιμου βασίλεψε γύρω στο 81 π.χ.-58 π.χ . Γιος και διάδοχος του ήταν ο Κότυς Γ΄
  2. Σαδάλας Β΄, 48 π.χ - 42π.χ, γιος και διάδοχος του Κότυως Γ΄ και εγγονός του Σαδάλα Α΄. Έκοψε νομίσματα με την μορφή του και την επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΑΔΑΛΟΥ, διάδοχος του ήταν ο Κόσων.
  3. Σαδάλας Γ΄, ή Αδάλας, σύζυγος του ήταν η Πολεμοκράτειρα, γιοι του ήταν ο διάδοχος του Ροιμητάλκης Α΄ και ο Κότυς Δ΄ . Ήταν σύμμαχος του Αντώνιου[1] και πήρε το μέρος του Πομπηίου , νίκησε μαζί με τον Σκιπίωνα σε μάχη τον Λούκιο Κάσσιο Λογγίνο που είχε σταλεί με στρατό από τον Καίσαρα [2]. Όπως μας αναφέρει ο Δίων Κάσσιος ο Καίσαρας αργότερα δεν τον τιμώρησε παρόλο είχε πάρει μέρος στην μάχη μαζί με τον Γαλάτη Διηόταρο. [3].

ΠαραπομπέςEdit

  1. 61. Συνιόντων δὲ πρὸς τὸν πόλεμον, Ἀντωνίῳ μὲν ἦσαν αἱ μάχιμοι νῆες οὐκ ἐλάττους πεντακοσίων, ἐν αἷς ὀκτήρεις πολλαὶ καὶ δεκήρεις, κεκοσμημέναι σοβαρῶς καὶ πανηγυρικῶς, στρατοῦ δὲ μυριάδες δέκα, δισχίλιοι δ' [2] ἱππεῖς ἐπὶ μυρίοις. βασιλεῖς δ' ὑπήκοοι συνεμάχουν Βόκχος ὁ Λιβύων καὶ Ταρκόνδημος ὁ τῆς ἄνω Κιλικίας, καὶ Καππαδοκίας μὲν Ἀρχέλαος, Παφλαγονίας δὲ Φιλάδελφος, Κομμαγηνῆς δὲ Μιθριδάτης, Σαδάλας δὲ Θρᾴκης. Πλούταρχου Αντώνιος
  2. [...] Λούκιός τε Κάσσιος Λογγῖνος καὶ Γναῖος Δομίτιος Καλουῖνος ἔς τε τὴν Μακεδονίαν καὶ ἐς τὴν Θεσσαλίαν ὑπ' αὐτοῦ πεμφθέντες, Λογγῖνος μὲν ἐνταῦθα ὑπό τε τοῦ Σκιπίωνος καὶ ὑπὸ Σαδάλου Θρᾳκὸς ἰσχυρῶς ἐσφάλη·[...] Δίων Κάσσιος[νεκρός σύνδεσμος]
  3. [...][41,63] Τεκμήριον δὲ, ὅτι Σαδάλου μὲν τοῦ Θρᾳκὸς, καὶ Δηιοτάρου τοῦ Γαλάτου, καίτοι καὶ ἐν τῇ μάχῃ γενομένων, Ταρκονδιμότου τε ἐν μέρει μέν τινι τῆς Κιλικίας δυναστεύοντος, πλεῖστον δὲ αὐτῷ πρὸς τὰ ναυτικὰ βοηθήσαντος, ἐφείσατο. [...] Δίων Κάσιος[νεκρός σύνδεσμος]

ΠηγέςEdit