Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Σατυρία είναι γνωστή μία θυγατέρα του Μίνωα, του περίφημου βασιλιά της Κρήτης. Η Σατυρία έγινε αντικείμενο του έρωτα του θεού Ποσειδώνα και μαζί του απέκτησε ένα γιο, τον Τάραντα, ενώ ορισμένοι μυθογράφοι αναφέρουν ότι η Σατυρία ήταν μητέρα του Ιταλού. Η Σατυρία έδωσε το όνομά της στο Σατύριον, ένα ακρωτήριο στη νότια Ιταλία.


Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969