Σεά

μονάδα μέτρησης όγκου

Το Σεά είναι ένα μέτρο που χρησιμοποιούταν για την μέτρηση της χωρήτικότητας των στερεών και συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη. Το ένα σεά ισοδυναμεί με 7.3 λίτρα.