Σεντ (νόμισμα)

νομισματική μονάδα

Σε πολλά εθνικά νομίσματα, το σεντ, είναι νομισματική μονάδα που ισοδυναμεί με ένα 1100 της βασικής νομισματικής μονάδας. Ετυμολογικά, η λέξη σεντ προέρχεται από τη λατινική λέξη centum που σημαίνει 100.

Ένα νόμισμα ενός σεντ των ΗΠΑ, γνωστό σαν πένα

Η λέξη σεντ επίσης αναφέρεται στο κέρμα που έχει αξία 1 σεντ.

Παραπομπές Επεξεργασία