Η σημαία του κρατιδίου της Βαυαρίας αποτελείται από δύο εκδόσεις: η μία έχει πολλούς ρόμβους (τουλάχιστον 21) και η άλλη απλώς δύο οριζόντιες λωρίδες. Τα χρώματα είναι κοινά , λευκό και μπλε, πιθανόν σύμβολα των γαλάζιων και λευκών νερών που έχουν οι λίμνες και τα ποτάμια στη Βαυαρία.

Ανεπίσημη σημαία της Βαυαρίας, διαστάσεις 3:5
Σημαία της Βαυαρίας, διαστάσεις 2:3

Ιστορικά στοιχεία Επεξεργασία

Και οι δύο σημαίες χρησιμοποιούνταν ανεπίσημα από το 1945. Καθιερώθηκαν επίσημα στις 14 Δεκεμβρίου 1953. Η σημαία με τους ρόμβους μπορεί να έχει και περισσότερους ρόμβους από 21, πολλοί από τους οποίους είναι ημιτελείς.

Πηγές Επεξεργασία

Βλέπε επίσης Επεξεργασία