Η κρατική και πολεμική σημαία της Βολιβίας είναι τρίχρωμη, με οριζόντιες λωρίδες, χρώματος κόκκινου (για τα ζώα της χώρας), κίτρινου (συμβολίζει τον ορυκτό πλούτο της χώρας) και πράσινου (συμβόλου της γονιμότητας). Στο κέντρο της υπάρχει το εθνόσημο της Βολιβίας. Η κρατική σημαία (και η πολιτική) υιοθετήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1851. Η χώρα έχει Σύνταγμα από τις 7 Φεβρουαρίου 2009.

Λόγος σημαίας: 15:22
Λόγος σημαίας: 15:22

Πολιτική Σημαία Επεξεργασία

Η σημαία των πολιτών δεν περιέχει το εθνόσημο.

Ιστορικές σημαίες Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία