Άνοιγμα κυρίου μενού

Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Σθενέλη αναφέρεται μία από τις 50 κόρες του Δαναού, δηλαδή, μία από τις Δαναΐδες (βλ.λ.). Μητέρα της Σθενέλης ήταν η Μέμφιδα και, επομένως, η Σθενέλη ήταν ομοθαλής αδελφή της Κλειτής και της Χρυσίππης. Η Σθενέλη παντρεύτηκε τον υιό του Αιγύπτου, Σθένελο και τον δολοφόνησε την πρώτη νύχτα του γάμου τους, όπως έπραξαν με τους συζύγους τους και οι άλλες 48 από τις Δαναΐδες.

ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969