Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, με το όνομα Κλειτή αναφέρεται μία από τις 50 κόρες του Δαναού, δηλαδή μία από τις Δαναΐδες (βλ.λ.). Μητέρα της Κλειτής ήταν η Μέμφιδα και, επομένως, η Κλειτή ήταν ομοθαλής αδελφή της Σθενέλης και της Χρυσίππης. Η Κλειτή παντρεύτηκε τον υιό του Αιγύπτου Κλειτό και τον δολοφόνησε την πρώτη νύχτα του γάμου τους, όπως έπραξαν με τους συζύγους τους και οι άλλες 48 από τις Δαναΐδες.

ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969