Σιδηροδρομικός Σταθμός Εργοστασίου

σιδηροδρομικός σταθμός στην Ελλάδα

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Εργοστασίου είναι σταθμός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας επί της σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιά Λιμένα - Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Βρίσκεται στον Πειραιά (Θηβών και Ρετσίνα) και πήρε το όνομά του από το παρακείμενο Κεντρικό Εργοστάσιο Πειραιώς (Κ.Ε.Π.) του Ο.Σ.Ε., το οποίο εξυπηρετεί. Αποτελεί ουσιαστικά υπηρεσιακή στάση για τους εργαζόμενους στο Κ.Ε.Π.. Εγκαινιάστηκε στις 8 Μαρτίου 1904 ως σταθμός της σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιά Λιμένα - Παπαπουλίου και σήμερα βρίσκεται επί της σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιά Λιμένα - Αγίου Ιωάννη Ρέντη (μετά την αναδιάταξη των γραμμών στην περιοχή του Πειραιά το 2007, η σιδηροδρομική γραμμή προς Πλατύ ξεκινά πλέον από τον σταθμό Πειραιά και το τμήμα της γραμμής Πειραιά Λιμένα - Πλατέος μεταξύ Πειραιά Λιμένα και Αγίου Ιωάννη Ρέντη αποτελεί ξεχωριστή γραμμή). Διαθέτει υποτυπώδη πλευρική αποβάθρα (ουσιαστικά περιορίζεται σε στεγασμένο χώρο αναμονής).


Προηγούμενος σταθμός Σιδηροδρομικές γραμμές Επόμενος σταθμός
Πειραιάς Λιμένας   Πειραιάς Λιμένας - Άγιος Ιωάννης Ρέντης   Άγιος Ιωάννης Ρέντη