Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Σιδηρώ είναι γνωστή η δεύτερη σύζυγος του Σαλμωνέα. Η πρώτη σύζυγος του Σαλμωνέα ήταν η Αλκιδίκη, με την οποία είχε μία κόρη, την Τυρώ. Η Σιδηρώ, που παντρεύτηκε τον Σαλμωνέα μετά τον θάνατο της Αλκιδίκης, συμπεριφερόταν βάναυσα στην Τυρώ, και μάλιστα ήταν το πρότυπο της «κακιάς μητριάς» για τους αρχαίους τραγικούς ποιητές. Για τον λόγο αυτό, οι γιοι της Τυρούς, ο Πελίας και ο Νηλέας, όταν μεγάλωσαν, κατεδίωξαν και σκότωσαν τη Σιδηρώ μέσα στο ιερό της Ήρας.

Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969, σελ. 672