Σιλάνια

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Τα σιλάνια είναι ενώσεις του πυριτίου. Κανονικά πρόκειται για ενώσεις πυρυτίου και υδρογόνου, ανάλογες των αλκανίων. Ωστόσο, ο όρος επεκτείνεται και σε ενώσεις που έχουν την παρουσία και άλλων χημικών στοιχείων.

  1. Αν περιέχουν οργανική ρίζα ονομάζονται οργανοσιλάνια.
  2. Αν δεν περιέχουν οργανική ρίζα ονομάζοντσι ανόργανα σιλάνια.
  3. Αν απλώς παρεμβάλλονται μερικά άτομα άνθρακα μεταξύ των ατόμων του πυριτίου, τότε έχουμε τα καρβοσιλάνια.
  4. Αν παρεμβάλλονται και άτομα μετάλλων, τότε έχουμε τα μεταλλοσιλάνια.
  5. Αν περιέχουν διπλό δεσμό μετσξύ ατόμων πυριτίου ή πυριτίου - άνθρακα, τόυε έχουμε τα σιλένια.
  6. Αν περιέχουν τριπλό δεσμό μετσξύ ατόμων πυριτίου ή πυριτίου - άνθρακα, τόυε έχουμε τα σιλίνια.
  7. Αν περιέχουν δακτύλιο ατόμων πυριτίου, τότε έχουμε τα κυκλοσιλάνια.


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.