Σκέδαση Μπριγιουί

(Ανακατεύθυνση από Σκέδαση Μπρίλλουιν)

Σκέδαση Μπρίλλουιν (συνήθως απαντάται ως σκέδαση Brillouin) είναι η σκέδαση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που οφείλεται στα ακουστικά κύματα που προκαλλεί η προσπίπτουσα ακτινοβολία. Η ακτινοβολία καθώς περνάει μέσα από την ύλη μπορεί να προκαλέσει ακουστικά κύματα, δηλαδή μετατοπίζει τα δομικά της συστατικά. Τα ακουστικά κύματα αλλάζουν το δείκτη διάθλασης κατά περιοχές του υλικού, ώστε η πορεία του φωτός να αλλοιώνεται. Αυτό το φαινόμενο είναι σκέδαση και ονομάζεται 'σκέδαση Μπρίλλουιν. Η σκέδαση αυτή γίνεται προς την αντίθετη κατεύθυνση από την προσπίπτουσα ακτινοβολία.