Σκριπού Βοιωτίας

συνοικία του Ορχομενού

Η Σκριπού είναι σήμερα συνοικία του Ορχομενού, ενώ υπήρξε στο παρελθόν ξεχωριστός οικισμός και έδρα κοινότητας. Το 1961 ενώθηκε με τον οικισμό Πετρομαγούλα και αποτέλεσαν τον σημερινό Ορχομενό Βοιωτίας. Η συνοικία βρίσκεται κοντά στον λόφο του κάστρου, στην περιοχή που βρίσκεται και η μονή της Σκριπούς, από την οποία πήρε την ονομασία του ο οικισμός.

Η Παναγία η Σκριπού, στην ομώνυμη συνοικία

Ιστορικά στοιχεία Επεξεργασία

Αναφέρεται για πρώτη φορά σε χρυσόβουλλο του 1272 του αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου. Εκεί, σε σχέση με κτήματα του γειτονικού μοναστηριού, αναφέρει "χωρίον η Κρυπούς μετά πάντων των δικαίων και προνομοίων αυτού και των μονοξύλων αυτού και αλιέων, χωραφιών, αμπελιών και της νεμομένης γης έως Αειδοροράχης ...". Τα μονόξυλα και οι αλιείς υπήρχαν λόγω της λίμνης Κωπαΐδος την εποχή εκείνη[1].

Ιστορικό διοικητικών μεταβολών Επεξεργασία

Η Σκριπού είχε, όπως και πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, αξιόλογες διοικητικές μεταβολές, κατά τον 19ο, 20ο και 21ο αιώνα, που σε γενικές - συνοπτικές γραμμές έχουν ως εξής:

Δ. Ορχομενού Ν. Αττικής και Βοιωτίας Επεξεργασία

  • ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835 [2]

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκριπού

  • ΦΕΚ 122Α - 12/05/1889 [3]

Μεταφέρεται η έδρα του δήμου από τον οικισμό Σκριπού στον οικισμό Πετρομαγούλα

Δ. Ορχομενού Ν. Βοιωτίας Επεξεργασία

  • ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899 [4]

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Ορχομενού Ν. Αττικής και Βοιωτίας Επεξεργασία

  • ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909 [5]

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

Κ. Σκριπούς Ν. Αττικής και Βοιωτίας Επεξεργασία

  • ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912 [6]

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκριπού από το δήμο Ορχομενού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκριπούς

Ο οικισμός Σκηνίται της κοινότητας καταργείται.Αναγνώριση του οικισμού Τζαμάλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκριπούς.

Κ. Σκριπούς Ν. Βοιωτίας Επεξεργασία

  • ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943 [9]

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας.

Δ. Ορχομενού Ν. Βοιωτίας Επεξεργασία

  • ΦΕΚ 311Α - 14/11/1949 [10]

Ο οικισμός Σκριπού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού. Η κοινότητα καταργείται.

  • ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955 [11]

Ο οικισμός Σκριπού του δήμου μετονομάζεται σε Αθάμας.

Μεταφέρεται η έδρα του δήμου από τον οικισμό Πετρομαγούλα στον οικισμό Ορχομενός.

  • ΦΕΚ 213Α - 03/11/1961 [13]

Ο οικισμός Αθάμας του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ορχομενός του δήμου.

Δημογραφικά στοιχεία Επεξεργασία

Πορεία του πληθυσμού[14]

Έτος 1835 1861 1879 1889 1896 1907 1920 1928 1940 1951
Πληθ. 394 390 507 684 794 1.124 1.488 1.678 2.466 124

Παραπομπές Επεξεργασία