Στήλη της Αγίας Ελένης

Η στήλη της Αγίας Ελένης ήταν τιμητική στήλη την οποία ανήγειρε ο Κωνσταντίνος Α΄, προκειμένου να τιμήσει τη μητέρα του στην οποία είχε απονείμει νωρίτερα τον τίτλο της Αυγούστας. Η στήλη ήταν από πορφυρίτη λίθο και στην κορυφή της είχε τοποθετηθεί το άγαλμα της Αυγούστας. Η ονομασία "Αυγουσταίον" της κεντρικής πλατείας μεταξύ της Αγίας Σοφίας και του Ιερού Παλατίου, όπου είχε τοποθετηθεί η στήλη, οφείλει την ονομασία της στη στήλη. Οι αναφορές των βυζαντινών πηγών στη στήλη της Αγίας Ελένης είναι περισσότερο από πενιχρότατες και γι' αυτό δεν είναι γνωστές ούτε λεπτομέρειες για τη μορφή της, ούτε για το ακριβές σημείο του Αυγουσταίου, όπου ορθωνόταν.

Χάρτης του κέντρου της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης.

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Theodorus, Preger (1901). Scriptores Originum Constantinopolitanum. Λειψία: B. G. Teubneri, Ι, 138.
  • Janin, Raymond (1964). Constantinople byzantine: développement urbain et répertoire topographique. Παρίσι: Institut Français d’Études Byzantines. σελ. 73.