Στατιστικές περιφέρειες της Βόρειας Μακεδονίας

Η Βόρεια Μακεδονία διαιρείται γεωγραφικά σε οκτώ περιφέρειες. Οι περιφέρειες αυτές δημιουργήθηκαν κυρίως για στατιστικούς σκοπούς. Δεν αποτελούν μέρος της διοικητικής διαίρεσης της χώρας καθώς διοικητικά η χώρα διαιρείται σε δήμους.

Οι περιφέρειες της Βόρειας Μακεδονίας
Οι περιφέρειες της Βόρειας Μακεδονίας

Περιφέρειες

Επεξεργασία
Περιφέρεια Κυριλλικά Πληθυσμός
Ανατολική Στατιστική Περιφέρεια Источен регион 203.213
Βορειοανατολική Στατιστική Περιφέρεια Североисточен регион 173. 814
Περιφέρεια Πελαγονίας Пелагониски регион 221. 019
Περιφέρεια Πόλογκ Полошки регион 304. 125
Περιφέρεια Σκοπίων Скопски регион 571. 040
Νοτιοανατολική Στατιστική Περιφέρεια Југоисточен регион 171. 416
Νοτιοδυτική Στατιστική Περιφέρεια Југозападен регион 221. 651
Περιφέρεια Βάρνταρ Вардарски регион 133. 248

Δείτε επίσης

Επεξεργασία