Στοχαστικός πίνακας

Στα μαθηματικά, στοχαστικός πίνακας (επίσης λέγεται πίνακας μετάβασης, πίνακας αντικατάστασης ή Μαρκοβιανός πίνακας) είναι ένας πίνακας που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις μεταβάσεις μιας Μαρκοβιανής αλυσίδας. Έχει βρει εφαρμογή στη θεωρία πιθανοτήτων, τη στατιστική, τη γραμμική άλγεβρα και την πληροφορική. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί και τύποι στοχαστικών πινάκων.