Το κάστρο της Παγράς

Το Στρατηγάτο Παγράς (Στρατηγάτον Παγρᾶς) ήταν διοικητική διαίρεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ήταν από τα μικρά σε έκταση αλλά και συνοριακά Θέματα.

Περιλάμβανε το Κάστρο της Πάγρας και την ομώνυμη πολίχνη, η αρχαία ελληνική Πάγραι, σημερινή Τουρκία, η Πάγραις βρισκόταν κοντά στα Λίμνια και στα όρη Αμανού[1]. Είχε κατασκευαστεί επί αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά για τον έλεγχο των Αμανίδων πυλών, με πρώτο διοικητή τον Μιχαήλ Βούρτζη[2].

Η Άννα Κομνηνή το αναφέρει στην Αλεξιάδα σαν στρατηγάτο και μία από τις περιοχές που δόθηκαν στον Βαλδουίνο της Βουλώνης με την Συνθήκη της Δεαβόλεως[3].

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Комментарии, 1372
  2. Lilie, Ralph-Johannes; Ludwig, Claudia; Zielke, Beate και άλλοι., επιμ. (2013) (στα German). Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit Online. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Nach Vorarbeiten F. Winkelmanns erstellt. De Gruyter. http://www.degruyter.com/view/db/pmbz. 
  3. [...]113.12.19 Μετὰ τῶν ἀναγεγραμμένων τὸ στρατη γάτον Παγρᾶς,[...], Άννα Κομνηνή, Αλεξιάς, βιβλίο 13