Η Στρατηγίς Ζούμε (Στρατηγίς τοῦ Ζοῦμε) ήταν διοικητική διαίρεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ήταν ένα από τα μικρά σε έκταση αλλά και συνοριακά Θέματα που αποκαλούνταν στρατηγίδες.

Η Άννα Κομνηνή την αναφέρει στην Αλεξιάδα σαν Θέμα και μία από τις περιοχές που δόθηκαν στον Βαλδουίνο της Βουλώνης με την Συνθήκη της Δεαβόλεως[1]. Περιελάμβανε, σύμφωνα με την Αλεξιάδα, την οχυρωμένη πόλη του Ζούμε , την σημερινή Αλ Τζούμα (Al Juma) της Συρίας, 75 χλμ βόρεια του Χαλεπίου[2], τα γύρω κάστρα, αρκετά χωριά και εκτάσεις[1].

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. 1,0 1,1 [...]13.11.19 τὸ θέμα τοῦ Ζοῦμε καὶ τὰ ὑπὸ ταῦτα πάντα κάστρα τε καὶ πολίχνια καὶ ἡ ἑκάστῳ προσήκουσα χώρα,[...], Άννα Κομνηνή, Αλεξιάς, βιβλίο 13
  2. Комментарии, 1380