Το φρούριο της Σαϊζάρ σήμερα, έδρα της Στρατηγίδος

Η Στρατηγίς ή Στρατηγάτο Σέζερ ήταν διοικητική διαίρεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα, περίπου από το 999 μέχρι το 1081.

Ήταν μικρό σε έκταση Θέμα, γι΄ αυτό και Στρατηγίς, και περιλάμβανε την πόλη Σέζερ[1], η αρχαία Λάρισσα Συρίας[1], η σημερινή Σαϊζάρ της Συρίας[2], και τα περίχωρα της. Η πόλη ήταν χτισμένη δίπλα στον ποταμό Ορόντη. Η Σέζερ αναφέρεται πόλη της Κασιώτιδος χώρας[3], προφανώς πριν γίνει ανεξάρτητο θέμα αποτελούσε μέρος του Θέματος Κασιώτιδος.

Η Άννα Κομνηνή στην Αλεξιάδα την αναφέρει[1] σαν Στρατηγίδα, και μία από τις περιοχές που δόθηκαν στον Βαλδουίνο της Βουλώνης με την Συνθήκη της Δεαβόλεως.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. 1,0 1,1 1,2 [...]13.12.18,ἡ περὶ τὴν στρατηγίδα τὸ Σέζερ ἅπασα χώρα, ἥντινα Λάρισσαν Ἕλληνες ὀνομάζουσιν [...]Άννα Κομνηνή, Αλεξιάς, βιβλίο 13
  2. Cristina Tonghini,Nadia (COL) Montevecchi, Shayzar I: The Fortification of the Citadel
  3. Cristina Tonghini, Shayzar I: The Fortification of the Citadel [...] τῷ Σέζερ ἐπαφῆκας τὸ στράτευμα, ἥντινα πόλιν ἑλληνίζοντες εἴποιμεν Λάρισσαν· ἔστι γὰρ τῆς Κασιώτιδος χώρας τὸ κράτιστον [...]