Στο κράτος το οποίο τελεί υπό στρατιωτική δικτατορία ή ελέγχεται από ένα στρατοκρατούμενο καθεστώς τη διακυβέρνηση της χώρας έχουν οι ένοπλες δυνάμεις δια της βίας.

Χώρες που τελούν σήμερα υπό αυτό το καθεστώς είναι:

Βλέπε επίσηςΕπεξεργασία