Στρατιωτική δικτατορία

Στο κράτος το οποίο τελεί υπό στρατιωτική δικτατορία ή ελέγχεται από ένα στρατοκρατούμενο καθεστώς τη διακυβέρνηση της χώρας έχουν οι ένοπλες δυνάμεις δια της βίας.

Χώρες που τελούν σήμερα υπό αυτό το καθεστώς είναι:

  • η Βόρεια Κορέα είναι de facto-από το 1998 σύμφωνα με το Σύνταγμα, ανώτατο όργανο της χώρας είναι το Εθνικό Αμυντικό Συμβούλιο

Βλέπε επίσηςΕπεξεργασία