Συζήτηση:Αστικός μύθος

Active discussions

μύθος vs θρύλοςΕπεξεργασία

Τα google hits είναι περίπου 15.000 μύθος, 5.000 θρύλος. Θρύλος είναι το (πιθανά) πραγματικό που "έγινε θρύλος"[1]. Μύθος είναι το (πιθανά) φανταστικό[2]. Άρα μύθος είναι μάλλον ακριβέστερο, αφού συνηθέστερα πρόκειται για φανταστικές διηγήσεις. Χωρίς να αποκλείονται και οι θρύλοι, μάλλον σπανιότερα. Νομίζω?--vanakaris 17:33, 6 Ιουνίου 2009 (UTC)


μύθευμαΕπεξεργασία

Πιστεύω ότι είναι η λέξη μύθευμα είναι πιο ακριβής από τη λέξη μύθος για να περιγράψει αυτές τις φανταστικές διηγήσεις. Στο λεξικό του Τριανταφυλλίδη ο ορισμός που δίνεται είναι ο εξής: μύθευμα = ψευδής ή ανακριβής λόγος --- π.χ. Οι πληροφορίες αποδείχτηκαν μυθεύματα [3]. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν ο τίτλος του άρθρου να είναι Αστικό μύθευμα αντί του Αστικός θρύλος. --wikiphysicsgr, 9 Ιουλίου 2012.

Επιστροφή στη σελίδα "Αστικός μύθος".