Άνοιγμα κυρίου μενού
 Καλά λήμματα Κριτήρια καλών λημμάτων Υποψήφια Αφαίρεση καλών λημμάτων Οδηγίες Αρχείο συζητήσεων 
Υποψηφιότητα καλού λήμματος

Τα καλά λήμματα πληρούν ένα σύνολο βασικών κανόνων λημματογράφησης, όμως απέχουν ποιοτικά από τα προβαλλόμενα λήμματα. Η η λίστα με τα προτεινόμενα να χαρακτηριστούν ως καλά λήμματα περιέχεται στη σελίδα των υποψήφιων καλών λημμάτων. Οι προτάσεις γίνονται από οποιοδήποτε, βοηθά όμως οι προτείνοντες να έχουν αρκετή εμπειρία στη Βικιπαίδεια και να είναι εξοικειωμένοι με το θέμα του προτεινόμενου λήμματος. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο χρήστη, ο οποίος δεν έχει σημαντική συνεισφορά στο προτεινόμενο λήμμα και δεν είναι ο ίδιος που το προτείνει. Επί του παρόντος υπάρχουν 4 υποψήφια καλά λήμματα.

Πίνακας περιεχομένων

Υποβολή προτάσεωνΕπεξεργασία

Βήμα 1: Προετοιμάστε το λήμμαΕπεξεργασία

Σιγουρευτείτε ότι το λήμμα πληροί τις πολιτικές και οδηγίες της Βικιπαίδειας, όπως αναμένεται για οποιοδήποτε λήμμα, περιλαμβανομένης της ουδέτερης οπτικής γωνίας, της επαληθευσιμότητας, της μη πρωτότυπης έρευνας και της εγκυκλοπαιδικότητας. Μετά, ελέγξτε το λήμμα έχοντας υπόψη τα Κριτήρια καλών λημμάτων και κάντε οποιεσδήποτε αλλαγές θεωρείται απαραίτητες. Οι περισσότεροι αξιολογητές απαιτούν την ανάμιξη ενός συντάκτη του λήμματος κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Συνιστάται όπως ελέγχετε πρώτα αν κάποιος από τους συντάκτες τους λήμματος είναι διαθέσιμος να εμπλακεί πριν προτείνετε ένα λήμμα ή σιγουρευτείτε ότι εσείς θα είστε ικανός να ανταποκριθείτε σε οποιοδήποτε σχόλιο γίνει από τον αξιολογητή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Οι προτείνοντες που δεν έχουν σημαντική συνεισφορά στο λήμμα πρέπει να συμβουλευτούν τακτικούς συντάκτες του λήμματος πριν το προτείνουν για καλό λήμμα.

Βήμα 2: Διαδικασία υποβολήςΕπεξεργασία

Για να υποβάλετε ένα λήμμα ως υποψήφιο για καλό λήμμα:

1. Καταχωρίστε το λήμμα στον Κατάλογο λημμάτων γράφοντας {{συζήτηση καλού λήμματος|ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ}}-~~~~.

2. Τοποθετήστε το πρότυπο {{Υποψήφιο καλό λήμμα}} στην κορυφή της σελίδας συζήτησης του λήμματος.

Βήμα 3: ΠεριμένετεΕπεξεργασία

Ανάλογα με το πλήθος των υποψηφιοτήτων και των αξιολογητών μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση πριν αναθεωρηθεί ένα λήμμα.

Απόσυρση: Μπορείτε να αποσύρετε ένα λήμμα από τις υποψηφιότητες αφαιρώντας το πρότυπο από τη σελίδα συζήτησης. Αν έχει ήδη ξεκινήσει η αναθεώρηση, ενημερώστε τον αξιολογητή.

Βήμα 4: Τι να κάνω κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης;Επεξεργασία

 • Μην δημιουργήσετε τη σελίδα αναθεώρησης από μόνοι σας, καθώς αυτό δίνει την εικόνα στους αξιολογητές ότι η υποψηφιότητα ήδη αξιολογείται.
 • Αναμένεται ότι θα ανταποκριθείτε στα ερωτήματα του αξιολογητή (αν απόλυτα δεν μπορείτε, να έχετε σιγουρευτεί ότι κάποιος άλλος χρήστης μπορεί). Άλλοι συντάκτες είναι ευπρόσδεκτοι να σχολιάσουν και να επεξεργαστούν το λήμμα, αλλά την τελική απόφαση την παίρνει ο πρώτος αξιολογητής. Συνήθως, ο αξιολογητής θα θέσει την αξιολόγηση σε καθεστώς «αναμονής» για μερικές μέρες, δίνοντας χρόνο για επίλυση τυχών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Εάν καθυστερήσει πολύ ένας αξιολογητής σχετικά με μια αξιολόγηση ή υπάρχει διαφωνία ως προς την ερμηνεία των κριτηρίων μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια σε αυτή τη σελίδα.

Βήμα 5: Μετά την αναθεώρησηΕπεξεργασία

Στο τέλος της αναθεώρησης, ο αξιολογητής είτε θα περάσει είτε θα απορρίψει το λήμμα. Αν η υποψηφιότητα σας αποτύχει, μπορείτε να λάβετε υπόψη σας τις εισηγήσεις του αξιολογητή και αφού κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, να επαναπροτείνετε το λήμμα. Αν πιστεύετε ότι το λήμμα δεν έχει λάβει την κατάλληλη αναθεώρηση, μπορείτε να το επαναπροτείνετε αμέσως.

ΑναθεώρησηΕπεξεργασία

Βήμα 1: Εξοικειωθείτε με τα κριτήριαΕπεξεργασία

Πριν αναθεωρήσετε ένα λήμμα πρέπει να εξοικειωθείτε με τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι οι προϋποθέσεις που ένα λήμμα πρέπει να πληρεί ώστε να χαρακτηριστεί ως Καλό λήμμα. Επίσης, σιγουρευτείτε ότι το λήμμα πληροί τις πολιτικές και οδηγίες της Βικιπαίδειας, όπως αναμένεται για οποιοδήποτε λήμμα, περιλαμβανομένης της ουδέτερης οπτικής γωνίας, της επαληθευσιμότητας, της μη πρωτότυπης έρευνας και της εγκυκλοπαιδικότητας. Αν χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες, ρωτήστε σε αυτή τη σελίδα.

Βήμα 2: Αρχίζοντας μια αναθεώρησηΕπεξεργασία

Για να αναθεωρήσετε ένα λήμμα πρέπει

 • να είστε εγγεγραμμένος χρήστης και να έχετε συνδεθεί
 • να μην είστε ο προτείνοντας και να μην έχετε σημαντικές συνεισφορές στο λήμμα πριν την αναθεώρηση του.

Επιλέξτε ένα λήμμα από τη σελίδα υποψηφιοτήτων το οποίο θα θέλατε να αναθεωρήσετε. Μπορείτε να αναθεωρήσετε ένα οποιοδήποτε λήμμα, αλλά πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις παλαιότερες χρονικά υποψηφιότητες, δηλαδή σε αυτές που είναι στην κορυφή της λίστα υποψηφιοτήτων. Αν κάποιος άλλος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης μπορεί να αφήσετε σχόλια στη σελίδα αναθεώρησης, αλλά η αναθεώρηση θα κλείσει από τον αξιολογητή που τη ξεκίνησε.

Ξεκινήστε τη συζήτηση είτε ακολουθώντας το σύνδεσμο έναρξη αναθεώρησης στη σελίδα υποψηφιοτήτων είτε χρησιμοποιώντας το σύνδεσμος από το πρότυπο στης σελίδα συζήτησης του λήμματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν ξεκινήσετε μια αναθεώρηση, πρέπει να την ολοκληρώσετε. Μην σταματήσετε στο μέσο της διαδικασίας. Αν είστε σε κατάσταση που δεν μπορείτε να τη συνεχίσετε, παρακαλώ να το δηλώσετε σε αυτή τη σελίδα.

Βήμα 3: Αναθεωρώντας το λήμμαΕπεξεργασία

 1. Διαβάστε όλο το λήμμα και αποφασίστε αν μπορεί αμέσως να περάσει ή να αποτύχει, βασιζόμενοι στα κριτήρια. Μπορείτε να θέσετε το λήμμα σε αναμονή, για να δώστε χρόνο διόρθωσης των προβλημάτων ή να ζητήσετε μια δεύτερη γνώμη. Δείτε πιο κάτω πως περνάτε, απορρίπτεται, τίθεται σε αναμονή ή ζητάτε μια δεύτερη γνώμη.
 2. Αν το λήμμα πληροί πλήρως τα κριτήρια, δώστε μια αξιολόγηση στη σελίδα υποψηφιότητας του λήμματος λέγοντας την άποψη σας και περάστε το λήμμα. Μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα πρότυπα.
 3. Αν κρίνετε ότι το λήμμα πληροί μερικά από τα κριτήρια, δώστε μια αξιολόγηση στη σελίδα υποψηφιότητας εξηγώντας τι κριτήρια δεν πληροί και αν είναι απαραίτητο δηλώστε τι απαιτείται να γίνει ώστε το λήμμα να πληροί τα κριτήρια. Μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα πρότυπα.
 4. Σε περίπτωση που το λήμμα οριακά δεν περνάει τα κριτήρια, αν το πρόβλημα ή τα προβλήματα επιλύονται εύκολα, ενθαρρύνεστε (αν και δεν είναι απαραίτητο) να είστε τολμηροί και να το διορθώσετε. Αν μετά τις διορθώσεις σας πληροί τα κριτήρια, περάστε το λήμμα. Αν όχι, τότε απορρίψτε το.
 5. Μπορείτε να κάνετε εισηγήσεις για περαιτέρω βελτιώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση πινάκων στις αναθεωρήσεις δεν είναι απαραίτητη. Απλά βοηθά στη διατήρηση της οργάνωσης της αναθεώρησης. Επίσης, αν είναι η πρώτη αξιολόγηση σας, μπορείτε να ρωτήσετε κάποιον έμπειρο αξιολογητή.

Βήμα 4: Ολοκληρώνοντας την αναθεώρησηΕπεξεργασία

ΕπιτυχίαΕπεξεργασία

Όταν είστε σίγουροι ότι το λήμμα πληροί τα κριτήρια περάστε το κάνοντας τα ακόλουθα:

 1. Προσθέστε το πρότυπο {{Καλό λήμμα}} στην κορυφή του λήμματος.
 2. Αντικαταστείστε στη σελίδα συζήτησης του λήμματος το πρότυπο {{Υποψήφιο καλό λήμμα}} με το πρότυπο {{Σελίδα συζήτησης καλού λήμματος}}.
 3. Ενημερώστε τυχών πρότυπα βικιεπιχειρήσεων που υπάρχουν στη σελίδα συζήτησης του λήμματος αλλάζοντας την «ποιότητα» σε «Α».
 4. Προσθέστε τα λήμματα στη λίστα κάτω από την κατάλληλη θεματική περιοχή.
 5. Ενημερώστε τη σελίδα του λήμματος στα Wikidata.
 6. Αφαιρέστε την καταχώριση από τα Υποψήφια καλά λήμματα.
 7. Τοποθετήστε την καταχώριση στο Αρχείο.

ΑποτυχίαΕπεξεργασία

Όταν είστε σίγουροι ότι το λήμμα δεν πληροί τα κριτήρια περάστε το κάνοντας τα ακόλουθα:

 1. Αφαιρέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο καλό λήμμα}} από τη σελίδα συζήτησης του λήμματος.
 2. Αφήστε οδηγίες στη σελίδα υποψηφιότητας δηλώνοντας τι περαιτέρω βελτιώσεις απαιτούνται.
 3. Ενθαρρύνετε τον προτείνοντα να επαναπροτείνει το λήμμα όταν τα προβλήματα επιλυθούν.

ΑναμονήΕπεξεργασία

Αν το λήμμα έχει μόνο μερικά προβλήματα που χρειάζονται διόρθωση μπορεί να αποφασίσετε να θέστε το λήμμα σε αναμονή για μια χρονική περίοδο:

 1. Αφήστε οδηγίες στη σελίδα υποψηφιότητας δηλώνοντας τι διορθώσεις απαιτούνται.
 2. Ενημερώστε και ενθαρρύνεται τον προτείνοντα να διορθώσει το λήμμα.

Ζητώντας δεύτερη γνώμηΕπεξεργασία

Αν δεν είστε σίγουροι αν ένα λήμμα πληροί τα κριτήρια, μπορείτε να ρωτήσετε κάποιον άλλο αξιολογητή ή ειδικό στο θέμα για μια δεύτερη γνώμη:

 1. Γράψτε κάτω από την καταχώρηση της υποψηφιότητας στη σχετική λίστα ότι ζητάτε δεύτερη γνώμη ή απευθυνθείτε απευθείας σε κάποιο εγγεγραμμένο χρήστη.
 2. Αναφέρετε στη σελίδα υποψηφιότητας του λήμματος το θέμα για το οποίο ζητείται δεύτερη γνώμη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην κλείστε μια αναθεώρηση που έχει ξεκινήσει από άλλο αξιολογητή πριν πρώτα προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε με τον αξιολογητή αυτόν.

Χρονικό όριοΕπεξεργασία

Αν για ένα υποψήφιο λήμμα δεν έχει ξεκινήσει αξιολόγηση δύο μήνες μετά την υποβολή της πρότασης τότε η πρόταση αποσύρεται. Επιπλέον, αν έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση και ο προτείνοντας (ή κάποιος άλλος χρήστης) δεν έχει προβεί στις προτεινόμενες από τον αξιολογητή διορθώσεις εντός δύο μηνών (από την ημέρα που ο αξιολογητής προτείνει τις διορθώσεις) η υποψηφιότητα κλείνει με αποτυχία από τον αξιολογητή και μεταφέρεται στο Αρχείο.

Απορίες;Επεξεργασία

Αν έχει απορίες για οτιδήποτε σχετικά με την παρούσα σελίδα ή τα Καλά λήμματα γενικότερα, αφήστε ένα μήνυμα σε αυτή τη σελίδα.