Βικιπαίδεια:Οδηγίες καλών λημμάτων

Τα καλά λήμματα πληρούν ένα σύνολο βασικών κανόνων λημματογράφησης, όμως απέχουν ποιοτικά από τα προβαλλόμενα λήμματα. Η λίστα με τα προτεινόμενα καλά λήμματα περιέχεται στη σελίδα των υποψήφιων καλών λημμάτων. Οι προτάσεις γίνονται από οποιοδήποτε, θα βοηθούσε όμως οι προτείνοντες να έχουν αρκετή πείρα στη Βικιπαίδεια και να είναι εξοικειωμένοι με το θέμα του προτεινόμενου λήμματος. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο χρήστη, ο οποίος δεν έχει σημαντική συνεισφορά στο προτεινόμενο λήμμα και δεν είναι ο ίδιος που το προτείνει.

Υποβολή προτάσεων

Επεξεργασία
 

Βήμα 1: Προετοιμάστε το λήμμα

Επεξεργασία

Βεβαιωθείτε ότι το λήμμα πληροί τις πολιτικές και οδηγίες της Βικιπαίδειας, όπως αναμένεται για οποιοδήποτε λήμμα, περιλαμβανομένης της ουδέτερης οπτικής γωνίας, της επαληθευσιμότητας, της μη πρωτότυπης έρευνας και της εγκυκλοπαιδικότητας. Μετά, ελέγξτε το λήμμα έχοντας υπ' όψιν τα Κριτήρια καλών λημμάτων και κάντε οποιεσδήποτε αλλαγές θεωρείτε απαραίτητες. Οι περισσότεροι αξιολογητές απαιτούν την ανάμιξη ενός συντάκτη του λήμματος κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Συνιστάται να ελέγχετε πρώτα αν κάποιος από τους συντάκτες τους λήμματος είναι διαθέσιμος να εμπλακεί πριν προτείνετε ένα λήμμα ή βεβαιωθείτε ότι εσείς θα είστε ικανός να ανταποκριθείτε σε οποιοδήποτε σχόλιο γίνει από τον αξιολογητή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Οι προτείνοντες που δεν έχουν σημαντική συνεισφορά στο λήμμα πρέπει να συμβουλευτούν τακτικούς συντάκτες του λήμματος πριν το προτείνουν για καλό λήμμα.

Βήμα 2: Διαδικασία υποβολής

Επεξεργασία

Για να υποβάλετε ένα λήμμα ως υποψήφιο:

1. Καταχωρίστε το λήμμα στον Κατάλογο λημμάτων γράφοντας {{συζήτηση καλού λήμματος|ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ}}-~~~~.

2. Τοποθετήστε το πρότυπο {{Υποψήφιο καλό λήμμα}} στην κορυφή της σελίδας συζήτησης του λήμματος.

Βήμα 3: Περιμένετε

Επεξεργασία

Ανάλογα με το πλήθος των υποψηφιοτήτων και των αξιολογητών, μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση πριν ελεγχθεί το λήμμα.

Απόσυρση: Μπορείτε να αποσύρετε ένα λήμμα από τις υποψηφιότητες αφαιρώντας το πρότυπο από τη σελίδα συζήτησης. Αν έχει ήδη ξεκινήσει η επισκόπηση, ενημερώστε τον αξιολογητή.

Βήμα 4: Τι να κάνω κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης;

Επεξεργασία
 • Μη δημιουργήσετε τη σελίδα επιθεώρησης από μόνοι σας, καθώς αυτό δίνει στους αξιολογητές την εντύπωση ότι η υποψηφιότητα ήδη αξιολογείται.
 • Αναμένεται ότι θα ανταποκριθείτε στα ερωτήματα του αξιολογητή (αν αδυνατείτε να ανταποκριθείτε, βεβαιωθείτε ότι κάποιος άλλος χρήστης μπορεί). Άλλοι συντάκτες είναι ευπρόσδεκτοι να σχολιάσουν και να επεξεργαστούν το λήμμα, αλλά την τελική απόφαση την παίρνει ο πρώτος αξιολογητής. Συνήθως, ο αξιολογητής θα θέσει την αξιολόγηση σε καθεστώς αναμονής για μερικές ημέρες, δίνοντας χρόνο για επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Εάν ο αξιολογητής καθυστερήσει πολύ ή υπάρχει διαφωνία ως προς την ερμηνεία των κριτηρίων, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια σε αυτή τη σελίδα.

Βήμα 5: Μετά την επιθεώρηση

Επεξεργασία

Στο τέλος της επιθεώρησης ο αξιολογητής είτε θα περάσει είτε θα απορρίψει το λήμμα. Αν η υποψηφιότητα σας αποτύχει, μπορείτε να λάβετε υπ' όψιν σας τις εισηγήσεις του αξιολογητή και, αφού κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, να επαναπροτείνετε το λήμμα. Αν πιστεύετε ότι το λήμμα δεν έχει αποτιμηθεί κατάλληλα, μπορείτε να το επαναπροτείνετε αμέσως.

Επιθεώρηση

Επεξεργασία

Βήμα 1: Εξοικειωθείτε με τα κριτήρια

Επεξεργασία

Πριν επιθεωρήσετε ένα λήμμα, πρέπει να εξοικειωθείτε με τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι οι προϋποθέσεις που ένα λήμμα πρέπει να πληροί, ώστε να χαρακτηριστεί Καλό. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το λήμμα πληροί τις πολιτικές και οδηγίες της Βικιπαίδειας, όπως αναμένεται για οποιοδήποτε λήμμα, περιλαμβανομένης της ουδέτερης οπτικής γωνίας, της επαληθευσιμότητας, της μη πρωτότυπης έρευνας και της εγκυκλοπαιδικότητας. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, ρωτήστε σε αυτή τη σελίδα.

Βήμα 2: Αρχίζοντας τον έλεγχο

Επεξεργασία

Για να επιθεωρήσετε ένα λήμμα, πρέπει

 • να είστε εγγεγραμμένος χρήστης και να έχετε συνδεθεί
 • να μην είστε ο προτείνων και να μην έχετε σημαντική συνεισφορά στο λήμμα πριν από την επιθεώρησή του.

Επιλέξτε ένα λήμμα από τη σελίδα υποψηφιοτήτων, το οποίο θα θέλατε να επιθεωρήσετε. Μπορείτε να ασχοληθείτε με οποιοδήποτε λήμμα, αλλά πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στις παλαιότερες χρονικά υποψηφιότητες, δηλαδή σε αυτές που είναι στην κορυφή της λίστας υποψηφιοτήτων. Αν κάποιος άλλος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιθεώρησης, μπορείτε να αφήσετε σχόλια στη σχετική σελίδα, ωστόσο η επιθεώρηση θα κλείσει από τον αξιολογητή που την ξεκίνησε.

Ξεκινήστε τη συζήτηση είτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο έναρξη αναθεώρησης στη σελίδα υποψηφιοτήτων είτε χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο από το πρότυπο στη σελίδα συζήτησης του λήμματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν ξεκινήσετε μια επιθεώρηση, πρέπει να την ολοκληρώσετε. Μη σταματήσετε στο μέσο της διαδικασίας. Αν δεν μπορείτε να τη συνεχίσετε, παρακαλείστε να το δηλώσετε σε αυτή τη σελίδα.

Βήμα 3: Επιθεωρώντας το λήμμα

Επεξεργασία
 1. Διαβάστε όλο το λήμμα και αποφασίστε αν μπορεί αμέσως να χαρακτηριστεί καλό ή να απορριφθεί, βασιζόμενοι στα κριτήρια. Μπορείτε να θέσετε το λήμμα σε αναμονή, για να δώστε χρόνο προκειμένου να διορθωθούν τα προβλήματα ή να ζητήσετε δεύτερη γνώμη. Δείτε λεπτομέρειες παρακάτω.
 2. Αν το λήμμα πληροί από κάθε άποψη τα κριτήρια, γράψτε την αξιολόγησή σας στη σελίδα υποψηφιότητας του λήμματος και χαρακτηρίστε το λήμμα καλό. Μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα πρότυπα.
 3. Αν κρίνετε ότι το λήμμα πληροί μερικά από τα κριτήρια, γράψτε την αξιολόγησή σας στη σελίδα υποψηφιότητας εξηγώντας ποια κριτήρια δεν πληροί και, αν είναι απαραίτητο, δηλώστε τι απαιτείται να γίνει ώστε να διορθωθούν οι ελλείψεις αυτές. Μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα πρότυπα.
 4. Σε περίπτωση που το λήμμα οριακά δεν περνάει τα κριτήρια, αν το πρόβλημα ή τα προβλήματα επιλύονται εύκολα, ενθαρρύνεστε (αν και δεν είναι απαραίτητο) να είστε τολμηροί και να το διορθώσετε. Αν μετά τις διορθώσεις σας πληροί τα κριτήρια, περάστε το λήμμα. Αν όχι, τότε απορρίψτε το.
 5. Μπορείτε να κάνετε εισηγήσεις για περαιτέρω βελτιώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση πινάκων στις επιθεωρήσεις δεν είναι απαραίτητη. Απλώς συμβάλλει ώστε να διατηρείται η οργανωμένη η επισκόπηση. Επίσης, αν είναι η πρώτη αξιολόγησή σας, μπορείτε να ρωτήσετε κάποιον έμπειρο αξιολογητή.

Βήμα 4: Ολοκληρώνοντας την επιθεώρηση

Επεξεργασία

Επιτυχία

Επεξεργασία
 

Όταν είστε σίγουροι ότι το λήμμα πληροί τα κριτήρια, χαρακτηρίστε το κάνοντας τα ακόλουθα:

 1. Προσθέστε το πρότυπο {{Καλό λήμμα}} στην κορυφή του λήμματος.
 2. Αντικαταστήστε στη σελίδα συζήτησης του λήμματος το πρότυπο {{Υποψήφιο καλό λήμμα}} με το πρότυπο {{Σελίδα συζήτησης καλού λήμματος}}.
 3. Ενημερώστε τυχόν πρότυπα βικιεπιχειρήσεων που υπάρχουν στη σελίδα συζήτησης του λήμματος αλλάζοντας την «ποιότητα» σε «Α».
 4. Προσθέστε τα λήμματα στη λίστα κάτω από την κατάλληλη θεματική περιοχή.
 5. Ενημερώστε τη σελίδα του λήμματος στα Wikidata.[1]
 6. Αφαιρέστε την καταχώριση από τα Υποψήφια καλά λήμματα.
 7. Τοποθετήστε την καταχώριση στο Αρχείο.

Αποτυχία

Επεξεργασία
 

Όταν είστε σίγουροι ότι το λήμμα δεν πληροί τα κριτήρια, κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Αφαιρέστε το πρότυπο {{Υποψήφιο καλό λήμμα}} από τη σελίδα συζήτησης του λήμματος.
 2. Αφήστε οδηγίες στη σελίδα υποψηφιότητας, δηλώνοντας ποιες περαιτέρω βελτιώσεις απαιτούνται.
 3. Ενθαρρύνετε τον προτείνοντα να επαναπροτείνει το λήμμα όταν τα προβλήματα επιλυθούν.
 

Αν το λήμμα έχει απλώς μερικά προβλήματα που χρειάζονται διόρθωση, μπορεί να αποφασίσετε να θέσετε το λήμμα σε αναμονή για μια σύντομη χρονική περίοδο:

 1. Αφήστε οδηγίες στη σελίδα υποψηφιότητας δηλώνοντας ποιες διορθώσεις απαιτούνται.
 2. Ενημερώστε και ενθαρρύνετε τον προτείνοντα να διορθώσει το λήμμα.

Ζητώντας δεύτερη γνώμη

Επεξεργασία
 

Αν δεν είστε σίγουροι αν ένα λήμμα πληροί τα κριτήρια, μπορείτε να ρωτήσετε κάποιον άλλον αξιολογητή ή ειδικό στο θέμα για μια δεύτερη γνώμη:

 1. Γράψτε κάτω από την καταχώριση της υποψηφιότητας στη σχετική λίστα ότι ζητάτε δεύτερη γνώμη ή απευθυνθείτε απευθείας σε κάποιον εγγεγραμμένο χρήστη.
 2. Αναφέρετε στη σελίδα υποψηφιότητας του λήμματος το θέμα για το οποίο ζητείται η δεύτερη γνώμη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην κλείστε μια επιθεώρηση που έχει ξεκινήσει από άλλον αξιολογητή, πριν προσπαθήσετε πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί του.

Χρονικό όριο

Επεξεργασία

Αν για ένα υποψήφιο λήμμα δεν έχει ξεκινήσει αξιολόγηση δύο μήνες μετά την υποβολή της πρότασης, τότε η πρόταση αποσύρεται. Επιπλέον, αν έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση και ο προτείνων (ή κάποιος άλλος χρήστης) δεν έχει προβεί στις προτεινόμενες από τον αξιολογητή διορθώσεις εντός δύο μηνών (από την ημέρα που ο αξιολογητής προτείνει τις διορθώσεις), η υποψηφιότητα κλείνει με αποτυχία από τον αξιολογητή και μεταφέρεται στο Αρχείο.

Αν έχετε απορίες για οτιδήποτε σχετικά με την παρούσα σελίδα ή τα Καλά λήμματα γενικότερα, αφήστε μήνυμα σε αυτή τη σελίδα.

Υποσημειώσεις

Επεξεργασία