Λεπτομέρειες για την ιστορία της πόλης

Επεξεργασία

Πιστεύω ότι η ίδρυση της είναι πιο παλιά Histori boy (συζήτηση) 13:43, 11 Αυγούστου 2018 (UTC)Απάντηση

Η πόλη θα πρέπει να ιδρύθηκε με τον ερχομό των Πελασγων-Αρκαδες στην περιοχή το 1527 π.Χ. Histori boy (συζήτηση) 13:47, 11 Αυγούστου 2018 (UTC)Απάντηση

Οι λόγοι που οδήγησαν τους Πελασγους-Αρκαδες να κατηκοισουν στην περιοχή του λόφου Νέας Κερασουντας

Επεξεργασία

Καταρχήν - ο λόφος διάθεση φυσική οχυρωση. - δεύτερον είχε άφθονο νερό απο τον ποταμό Λούρο και τις πηγές. - Επίσης ο λόφος ήταν σε κεντρικό σημείο και μπορούσε να ελέγχει την πεδιάδα Λάμαρης-Άρτης. - Τέλος το εμπόριο και η διακίνηση στρατιωτικής βοήθειας επιτυγχανονταν χάρις τον πρώτο ποταμό Λούρο χωρίς δυσκολία. Histori boy (συζήτηση) 14:02, 11 Αυγούστου 2018 (UTC)Απάντηση

Επιστροφή στη σελίδα "Βουχέτιο".