Χρειάζεται επιμέλειαΕπεξεργασία

  • καί σωστή μετάφραση ἀπό τήν ἐνότητα<<Μεσαίωνας>> καί ἔπειτα.
  • Στό Ναυτικό Μουσεῖο τῆς Γένοβα ὑπάρχει ἀνακατασκευή τμήματος γαλέρας σέ φυσικό μέγεθος.Σχολαστικος (συζήτηση) 09:11, 24 Οκτωβρίου 2019 (UTC)
Επιστροφή στη σελίδα "Γαλέρα".