Συζήτηση:Δήμος

Τελευταίο σχόλιο: πριν από 6 έτη από Texniths στο θέμα Ελληνοκεντρικό

θα γραφούν όλοι οι δήμοι;193.92.230.44

προφανώς δεν πρέπει. άρθρο με την ονομασία δήμος πρέπει να εξηγεί τι είναι ο δήμος. --Lucinos 04:34, 24 Ιουλίου 2005 (UTC)Απάντηση

Μπορει καποιος να διορθωσει αυτο το αρθρο? --Nakos2208 18:25, 2 Μαΐου 2006 (UTC)Απάντηση


Η σύσταση και λειτουργία δημοτικών επιχειτήσεων έχει προβλεφθεί πολύ νωρίτερα από το Σχέδιο Καποδίστρια και δεν περίμενε το σχέδιο καποδίστρια για να λειτουργήσουν. Πάσης μορφής και φύσεως δημοτικές επιχειρήσεις λειτουργούσαν και πριν από αυτό. Θα επανέλθω με ακριβή στοιχεια και παραπομπές επί του θέματος. --Glavkos 00:02, 5 Μαρτίου 2008 (UTC)Απάντηση

Θεωρώ ότι το άρθρο συνολικά έχει πρόβλημα και πρέπει να ξαναγραφτεί. Ειδικότερα όμως για τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ παρουσιάζει σοβαρές ανακρίβειες, δεδομένου ότι ο νέος κώδικας προβλέπει συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

http://www.eetaa.gr/nomothesia/dkk3463/index.html ...Νέος Δημοτικός Κώδικας

στο μέρος 10ο αναφέρεται διεξοδικά στις Δημοτικές Επιχειρήσεις και τι είδους επιχειρήσεις έχουν δικαίμωνα να συστήνουν οι ΟΤΑ. όσον αφορά τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών , υφίσταται όπου υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο και στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με αντίστοιχη νομική μορφή. Οι ΟΤΑ δεν απολαμβάνουν καμία διακριτική μεταχείριση.

Αλλά και οι ίδιοι οι ΟΤΑ με πληθυσμό πάνω από 5000 κατοίκους (ή πρωτεύουσες νομών) έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε έτος ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσης , οι καταστάσεις ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές, εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Συνιστά δε αυτό πολύ μεγαλύτερη πρόοδο, δεδομένου ότι οι ίδιοι οι ΟΤΑ διαχειρίζονται τις περισσότερες φορές πολύ σημαντικότερους οικονομικούς πόρους από τις Επιχειρήσεις που ιδρύουν (βλ. άρθρο 163). Ως θεσμός άμεσης συμμετοχής και δημοκρατίας ο Δήμος έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης στο μέλλον, ιδίως στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, του πολιστιμού, της εκπαίδευσης και της δημιουργίας νέων σύγχρονων υποδομών. Ως κοντινότερος προς τον πολίτη θεσμός οφείλει να οργανώσει ένα σύστημα εξυπηρέτησης μιας στάσης και διάχυσης της δημόσιας πληροφορίας.Η συμμετοχή των πολιτών είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που θα πρέπει να κερδηθεί.Glavkos 12:07, 8 Μαρτίου 2008 (UTC)Απάντηση

Ποιο πιστεύετε ότι είναι σωστό , Δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα; ----Lemur12 να΄στε καλά 12:09, 8 Μαρτίου 2008 (UTC)Απάντηση

Πλέον, δημοτικό διαμέρισμα. Alexanderlrs 12:26, 8 Μαρτίου 2008 (UTC)Απάντηση

Ισχύουν σαφώς και τα δύο. Στους Καποδιστριακούς Δήμους οι πρώην κοινότες είναι σήμερα τα Τοπικά Διαμερίσματα με εκλεγμένο πάρεδρο και τοπικό συμβούλιο από 3 έως 7 συμβούλους ανάλογα με τον πληθυσμό (άρθρο 22 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, βλ. ιστοσελίδα παραπάνω). Τα Δημοτικά Διαμερίσματα όμως συνίστανται με τον νέο κώδικα μόνο σε δήμους με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους (βλέπε αντίστοιχα το άρθρο 117). Η Λάρισα για παράδειγμα έχει σήμερα 4 δημοτικά διαμερίσματα...αυτό μόνο μετά από τις τελευταίες εκλογές αφού πριν δεν προβλέπονταν. Ο Δήμος Αθηναίων πρέπει να έχει 7 (από 5 έως 7 λέει ο νόμος), ενώ ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη από 3 έως 5. Οι υπόλοιπες πόλεις πρέπει να είναι η Πάτρα , το Ηράκλειο, το Περιστέρι και η Λάρισα. Αλλά για αυτό στην ΕΣΥΕ καλύτερα όπου φαίνεται σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού ποιές έχουν πάνω από 100.000 κατοίκους (πραγματικός πληθυσμός). Στα Δημοτικά Διαμερίσματα εκλέγονται αντίστοιχα Διαμερισματικά Συμβούλια, εκλέγουν πρόεδρο, έχουν δικές τους αρμοδιότητες και προβλέπεται και έδρα (ένας χώρος για να λειτουργούν). Μεταξύ άλλων και κονδύλι στον προυπολογισμό του Δήμου για κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα. Από την εμπειρία μου , μπορώ να πω, ότι μέχρι σήμερα δεν παίζουν κανένα ρόλο ...δικαιούνται εντούτοις αποζημιώσεις οι διαμερισματικοί σύμβουλοι για την συμμετοχή τους σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Δ. (βλέπετε άρθρα 117 έως 134 του Δημοτικού Κώδικα ...βλ.παραπάνω).Glavkos 13:18, 8 Μαρτίου 2008 (UTC)Απάντηση

Ο όρος Δημοτικό διαμέρισμα αφορά πλέον μόνο τους μεγάλους Δήμους. Δ.Δ. υπήρχαν και με τον παλιό Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (ΠΔ 410/95), και με την εφαρμογή του Ν.2539/97 επήλθε σύγχυση με τα Δ.Δ.-πρώην Κοινότητες. Έτσι με τον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) γίνεται διάκριση ανάμεσα στα τοπικά διαμερίσματα (παρ.4 άρθρου 2), τα οποία έχουν το όνομα της πρώην κοινότητας & Τοπικά Συμβούλια και στα δημοτικά διαμερίσματα (άρθρο 117 του 4ου μέρους), τα οποία (απ'όσο ξέρω) έχουν αριθμούς & Συμβούλια Δημοτικού Διαμερίσματος. Βέβαια η σύγχυση εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και από τους ίδιους "καποδιστριακούς" Δήμους που ακόμη εκτελούν έργα στα "Δ.Δ." τους (εδώ που τα λέμε ακόμη τα δημοτικά καταστήματα των Τοπικών Διαμερισμάτων ο κόσμος τα ονομάζει "Κοινότητες")
Πάντως θα πρέπει να αλλάξει ο όρος όχι μόνο στο συγκεκριμένο λήμμα αλλά και σε όλους τους "καποδιστριακούς" Δήμους (900 τόσους δηλ.) κάτι που δε γίνεται από τη μιά μέρα στην άλλη· μάλλον θα πρέπει να αναλάβει ο καθένας μας από 50 δήμους της περιοχής του
Γενικά θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί το άρθρο. Πιστεύω πως περισσότερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στην ύπαρξη (αναφορά στο άρθρο 102 του Συντάγματος και στην Ευρωπ. Χάρτα Τοπ. Αυτ/σης), στις αρμοδιότητες (ίσως μόνο επιγραμματικά γιατί αναλυτικά είναι πολλές σελίδες) και στη διοίκηση, παρά αναλυτική αναφορά σε είδη Δημοτικών Νομ. προσώπων, ιδρυμάτων & επιχειρήσεων (που και αυτά έχουν αλλάξει πια- τώρα υπάρχουν μόνο 1. Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και 2. Α.Ε. των Ο.Τ.Α.),και φυσικά αντίστοιχη αλλαγή να υπάρξει και για τις Κοινότητες.
Πρόκειται όμως για ριζική αλλαγή - θα πρέπει να προηγηθεί συζήτηση--Pagouri 09:45, 1 Μαρτίου 2009 (UTC)Απάντηση

Πάντως στον Κατάλογος_οικιστικών_περιοχών_Ελλάδας ήδη χρησιμοποιείται η ονομασία Τοπικό Διαμέρισμα--Pagouri 10:14, 1 Μαρτίου 2009 (UTC)Απάντηση

Ελληνοκεντρικό

Επεξεργασία

Για προφανείς λόγους η σήμανση. Παρουσιάζεται η έννοια του δήμου μόνο για την Ελλάδα και όχι άλλες χώρες.--Texniths (συζήτηση) 19:03, 22 Ιουνίου 2018 (UTC)Απάντηση

Επιστροφή στη σελίδα "Δήμος".