Συζήτηση:Πέρσι Σέλλεϋ

Προσθήκη συζήτησης
Active discussions
Επιχείρηση Αθεϊσμός Αυτό το λήμμα βρίσκεται στο πλαίσιο ενδιαφέροντος της «Βικιεπιχείρησης Αθεϊσμός», μιας συνεργατικής προσπάθειας για την βελτίωση της κάλυψης του Αθεϊσμού από την Βικιπαίδεια.
Για να συμμετάσχετε και εσείς στη Βικιεπιχείρηση, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα.
Γ Αυτό το λήμμα αποτιμήθηκε ως τάξης Γ κατά την κλίμακα ποιότητας.
Χαμηλή Αυτό το λήμμα έχει αποτιμηθεί ως λήμμα με χαμηλή σπουδαιότητα κατά την κλίμακα σπουδαιότητας.


Σχόλιο 2012Επεξεργασία

Ο όρος "Κύκλος της Πίζας", όπως χρησιμοποιείται στο άρθρο, δεν μου φαίνεται σωστός. Μία μόνο σχετική αναφορά βρήκα στην αγγλική βιβλιογραφία -συχνότερα συναντάται ο όρος "κύκλος του Σέλλεϋ". Άλλωστε -και πρωτίστως- όταν μιλάμε στην Ελλάδα για "Κύκλο της Πίζας" εννοούμε αυτόν στον οποίο ακριβώς (και παραδόξως) παραπέμπει ο σύνδεσμος, τον περί τον Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο δηλαδή, αποκλειομένων Άγγλων, Ιρλανδών κλ. ---Pagaeos 17:48, 20 Ιανουαρίου 2012 (UTC)

Θα το κυττάξω, θα δω και τον σύνδεσμο αν είναι σωστός.Sotkil 17:52, 20 Ιανουαρίου 2012 (UTC)

Επιστροφή στη σελίδα "Πέρσι Σέλλεϋ".