Συζήτηση:Πεχάμετρο

Προσθήκη θέματος
Δεν υπάρχουν συζητήσεις σε αυτή τη σελίδα.
Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Φυσικές Επιστήμες Αυτό το λήμμα είναι στο πλαίσιο ενδιαφέροντος της «Βικιεπιχείρησης Φυσικές Επιστήμες», μια προσπάθεια για την βελτίωση και εμπλουτισμό της Βικιπαίδειας με λήμματα που αφορούν αυτό τον τομέα.
Για να συμμετάσχετε και εσείς στη Βικιεπιχείρηση, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα όπου μπορείτε να συμμετάσχετε στη συζήτηση και να δείτε ανοιχτά ζητήματα για εργασία.
Λήμμα τάξης Έναρξη Έναρξη Αυτό το λήμμα αποτιμήθηκε ως τάξης έναρξη κατά την κλίμακα ποιότητας.
Χαμηλή Αυτό το λήμμα έχει αποτιμηθεί ως λήμμα με χαμηλή σπουδαιότητα κατά την κλίμακα σπουδαιότητας.

Αυτή η σελίδα θέλει πολλή δουλειά. Από τη λίγη χημεία που ξέρω, νομίζω ότι πολλές έννοιες πρέπει να εξηγηθούν αφενός καλύτερα, αφετέρου με πιο απλούς όρους. Αυτό σημαίνει δημιουργία μιας σειράς από σελίδες που δεν έχω τη δυνατότητα να δημιουργήσω εγώ. Ας προθυμοποιηθεί κάποιος. --Δνόφος 20:44, 2 Απρ. 2005 (UTC)

Επιστροφή στη σελίδα "Πεχάμετρο".