Συζήτηση:Πλημμέλημα

Πλημμέλημα από θρησκευτική άποψη. Από το πλήν=μείον και μέλημα=φροντίδα (και όχι ενδιαφέρον)!

Κάτι που δεν το φροντίσαμε από αδιαφορία, π χ να βλέπουμε κάποιον να πεινάει και να μή του δώσουμε φαγητό, ενώ μπορούμε.

Η ανωτέρω ερμηνεία είναι αυθαίρετη και ως εκ τούτου λάθος. Υπάρχει διάκρισις όταν δεν φροντίσαμε κάτι λόγω αμέλειας ή λόγω δικαιολογημένης άγνοιας.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 99.135.95.125 (συζήτησησυνεισφορά) .

Ξεκινήστε μια συζήτηση για το Πλημμέλημα

Ξεκινήστε μια συζήτηση
Επιστροφή στη σελίδα "Πλημμέλημα".