Συζήτηση Βικιπαίδεια:Επιχείρηση

Προσθήκη θέματος
Δεν υπάρχουν συζητήσεις σε αυτή τη σελίδα.

Πιστεύω ότι θα βοηθούσε πολύ αν κάθε Βικιεπιχείρηση είχε τουλάχιστον μια σελίδα με προτάσεις ή συζητήσεις γύρω από το βασικό σχεδιασμό των σελίδων των θεμάτων που περικλείει. Για παράδειγμα η Βικιεπιχείρηση για το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να έχει, έστω χωρίς περιεχόμενο αρχικά, μία συζήτηση ή ένα υπόδειγμα για το ποιες πρέπει να είναι οι κύριες ενότητες των άρθρων 1. Ομάδα 2. Ορολογία 3. Άθλημα κλπ Η Βικιεπιχείρηση για τη χημεία να είχε αντίστοιχα: 1. Χημικά στοιχεία (ποιες πρέπει να είναι οι κύριες ενότητες και αν χρειάζεται ειδικότερα για τα 1. Μέταλλα 2.Αμέταλλα κλπ) κλπ

Αν, ας πούμε, δούμε τις κύριες ενότητες σε τρία από τα βασικά ομαδικά αθλήματα Ποδόσφαιρο, Βόλεϊ, Μπάσκετ υπάρχει τεράστια διαφορά στη δομή τους. Θα μπορούσαν να γίνουν τρεις, τέσσερις ενότητες (ιστορία, κανονισμοί, κάποια ενότητα με όνομα που να δείχνει ότι αναφέρεται στην κοινωνία και την μαζικότητα του αθλήματος κλπ). Και όταν φτιαχτεί ή αποφασιστεί κάτι τέτοιο να "χωθούν" οι υπάρχουσες πληροφορίες μέσα εκεί. Όταν κάποιες ενότητες γίνονται μεγάλες να "φεύγουν" σε ξεχωριστές σελίδες. Αντίστοιχα (για παράδειγμα πάντα) στα χημικά στοιχεία θα μπορούσε να υπάρχει μια βασική δομή:

<πίνακας Πληροφορίες χημικού στοιχείου>
== Ιστορία ==
== Ιδιότητες ==
=== Φυσικές ιδιότητες ===;
=== Χημικές ιδιότητες ===;
== Προέλευση και παρασκευή ==
γενικές εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες για το που το βρίσκουμε, αν υπάρχει στη φύση, πως το παρασκευάζουμε
(όχι ότι: "με το na2co3 και το b3Zn4 παίρνουμε bzncrhgjklp" αλλά ότι:
* βρίσκεται στο τάδε υλικό που παίρνουμε από τη φύση
* παρασκευάζεται με τη χρήση του τάδε και του τάδε υλικού ή απομονώνεται με επίπλευση κλπ
* σε εργαστήρια, σε τεράστια βιομηχανικά συγκροτήματα που έχουν αυτή τη δομή κλπ
)
== Χρήση και χρησιμότητα ==
== Κάποιος τίτλος για την σημασία του στην κοινωνία και την οικονομία γενικά  
π.χ. Σημασία στη κοινωνία ή κάτι τέτοιο 
ή υποενότητα (με τρία ίσον) στην προηγούμενη ενότητα και με το όνομα "χρησιμότητα" ==
(επειδή η χρήση του έχει άμεση σχέση με τη χρησιμότητά του και την κοινωνία)

και φυσικά:
== Σημειώσεις ==
για σημειώσεις που κρίνει ο συγγραφέας ότι δεν πρέπει να είναι μέσα στο κείμενο (χρήση των Cnote και Cref)
== Παραπομπές ==
για βιβλιογραφικές παραπομπές (χρήση του ref και κάποιου cite...)

Ότι υπάρχει ήδη μπορεί να "μπει" μέσα σε κάποια από τις ενότητες ή, αν δημιουργηθούν γενικές επιμέρους υποενότητες, μπορεί να μπει σε κάποια από αυτές. Μπορεί να υπάρχει και ξεχωριστή υπόδειξη για τα μέταλλα και για τα αμέταλλα αφού έχουν κάποιες βασικές διαφορές αλλά αυτές οι διαφορές να μπαίνουν μέσα σε όποιες βασικές ενότητες δημιουργηθούν για τα στοιχεία.

(Και φυσικά ξέρω ότι έχουμε και άλλες δουλειές, και φυσικά ξέρω το "κάντο μόνος σου", αλλά να υπάρχει σαν ιδέα εδώ, αφού εδώ είναι, νομίζω, ο χώρος που πρέπει να ξεκινήσουν αυτά...) Βικιφιλικά --Xoristzatziki (συζήτηση) 06:56, 29 Αυγούστου 2012 (UTC)

Επιστροφή στη σελίδα του εγχειρήματος "Επιχείρηση".