Μια Επιχείρηση, ή αλλιώς Βικιεπιχείρηση, είναι ένα σύνολο σελίδων αφιερωμένων στην διαχείριση συγκεκριμένων θεμάτων στην Βικιπαίδεια, και ταυτόχρονα μια ομάδα από συντάκτες που χρησιμοποιούν αυτές τις σελίδες για να συνεργαστούν σε εγκυκλοπαιδικό έργο. Δεν είναι ένα μέρος όπου γράφουμε απευθείας εγκυκλοπαιδικά λήμματα, αλλά ένα πόρος βοήθειας για τον συντονισμό και οργάνωση της συγγραφής και ανάπτυξης λημμάτων.

Το θέμα με το οποίο ασχολείται μια Επιχείρηση μπορεί να καλύπτεται από μια Επιχείρηση με γενικότερο θέμα, ή να υπερκαλύπτει μια άλλη με ειδικότερο ενδιαφέρον. Ωστόσο μπορεί να υπάρχουν Επιχειρήσεις που δεν αφορούν θεματικούς τομείς της εγκυκλοπαίδειας, αλλά θέματα διαχείρισης ή τεχνικά θέματα, ή να αφορούν δράσεις με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα (ενώ οι περισσότερες Επιχειρήσεις έχουν αόριστη διάρκεια).

Κατάλογος Επιχειρήσεων

Επεξεργασία

Παρακάτω βρίσκεται ένας κατάλογος Επιχειρήσεων:

Θεματικές Επιχειρήσεις
Γεωγραφία Ιστορία Θετικές και Φυσικές Επιστήμες Πολιτισμός και Τέχνες Κοινωνία και Φιλοσοφία

Διαχειριστικές/τεχνικές/γενικές επιχειρήσεις

Επεξεργασία
  1. Επιμέλεια
  2. Αποτίμησης Ζωτικών Άρθρων (ποιοτική αποτίμηση των Άρθρων Ζωτικής Σημασίας)
  3. Επιχείρηση Προστασίας από Παραβιάσεις Πνευματικών Δικαιωμάτων
  4. Επιχείρηση Πλαίσια Πληροφοριών και Πλοήγησης